Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bodemonderzoek Justitieel Complex tot maart 2023

Gepubliceerd op 31 januari 2023
Apparaat voor bodemonderzoek

Eind november 2022 heeft Den Ouden Bodac B.V in de omgeving van het toekomstige Justitieel Complex Vlissingen, brieven bezorgd over de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. In deze brief stond dat de werkzaamheden in ieder geval tot 1 februari 2023 zouden duren.
Het onderzoek wordt verlengd tot uiterlijk 15 maart 2023. Dan start het broedseizoen en moet er rust zijn in het gebied.

Extra onderzoek nodig

Inmiddels is de eerste verzamelde informatie bekeken. Op een flink aantal plekken is extra onderzoek nodig. Den Ouden Bodac B.V. streeft er naar om de eventuele overlast voor de omgeving en de omwonenden tot een minimum te beperken.
In de bodem zitten veel materialen die zorgen voor een verstoring van de meetresultaten. Hierdoor kan een deel van het gebied niet worden onderzocht met een bodemscan. Het is daarom nodig om delen van het terrein laagje voor laagje af te graven. Om dit veilig te kunnen doen, neemt de aannemer een aantal maatregelen. Het is vooraf niet in te schatten hoeveel lagen er moeten worden afgegraven. Daardoor is het niet bekend hoe lang de werkzaamheden duren.

Planning vervolgfasen

Wanneer er duidelijkheid is over de planning van de vervolgfasen, volgt hierover weer bericht.

Contact

Als u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft of als u behoefte heeft aan meer informatie, dan kunt u ons op de volgende manieren bereiken.

  • Voor vragen over het hele stadslandgoed of het Justitieel Complex Vlissingen, kunt u terecht op de webpagina’s Law Delta;
  • Bij specifieke vragen over het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten en bijbehorende werkzaamheden, neemt u contact op met opsporingsbedrijf Den Ouden Bodac B.V. uit ’s-Hertogenbosch. De contactpersoon is de heer R. Maas, bereikbaar via e-mail r.maas@bodac.nl.