Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wind in de zeilen steeds zichtbaarder

Gepubliceerd op 23 juni 2022
Omslag voortgangsrapportage Wind in de zeilen 4

De uitwerking van het pakket Wind in de zeilen wordt steeds zichtbaarder en tastbaarder. Het rijden van de Intercity, waardoor men 19 minuten sneller van Vlissingen in Rotterdam is, is hiervan misschien wel het beste voorbeeld. Ook ontving de gemeente Vlissingen € 4 miljoen subsidie om ruim 600 koop- en huurwoningen aardgasvrij en/of aardgasvrij klaar te maken. Bovendien werd het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC) op 1 juni geopend. 
Dat blijkt uit de 4e voortgangsrapportage van de heer S. Riedstra, uitvoeringsregisseur voor het compensatiepakket Wind in de zeilen.

Subsidie Ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Op 10 maart 2022 maakte minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening H. de Jonge bekend, dat de gemeente Vlissingen € 4 miljoen ontvangt. Met dit geld is er extra financiële steun om ruim 600 koop- en huurwoningen aardgasvrij en/of aardgasvrij klaar te maken.

Spoor

Bijzonder is de ontwikkeling rondom Rail Gent Terneuzen. Naast de bijdrage van € 15 miljoen vanuit Wind in de zeilen ontvangt het grensoverschrijdende spoorgoederenproject in North Sea Port (dat Zeeuws-Vlaanderen met Gent verbindt) € 105 miljoen van het Nationaal Groeifonds.
Het project betreft de nieuw aan te leggen spoorinfrastructuur Axel-Zelzate) en verbeteringen van het huidige spoor. Hiermee wordt het havengebied direct aangesloten op de TEN-T en Railfreight Corridors North Sea Mediterranean, Rhine-Alpine en North Sea Baltic.

Kenniscentrum

OP 1 juni 2022 werd het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC) geopend. Het kenniscentrum was al enige tijd in bedrijf en werd feestelijk geopend in aanwezigheid van de minister van Justitie en Veiligheid mevrouw D. Yeşilgöz-Zegerius.
Het is belangrijk voor Zeeland dat door samenwerkingsovereenkomsten met Zeeuwse kennisinstellingen zoals HZ en University College Roosevelt, het SKC zich verankert in de Zeeuwse kennisinfrastructuur.

Justitieel Complex Vlissingen

Tijdens een informatiebijeenkomst op 1 juni 2022. is voor de gemeenteraad van Vlissingen en Provinciale Staten van Zeeland de oorzaak van de eerder meegedeelde vertraging en de complexiteit van het Justitieel Complex Vlissingen toegelicht. Er gelden hier de hoogste veiligheidseisen.
Uit de voortgangsrapportage blijkt, dat alle zeilen moeten worden bijgezet om vertraging door stikstofproblemen te voorkomen. Tegelijkertijd is er geen enkele twijfel aan het bestuurlijk 'commitment' en de inzet van de projectorganisatie om dit project te realiseren.

Delta Climate Center

Ten slotte is er door alle betrokken partijen veel tijd en energie besteed aan een goede vormgeving van het Delta Kenniscentrum, dat nu officieel het Delta Climate Center heet. De overheden hebben onlangs de uitgangspunten en kaders voor de uitwerking van het projectplan kenbaar gemaakt.
Deze nadere concretisering was voor de betrokken kennisinstellingen van belang om verder de uitwerking ter hand te kunnen nemen. De doelstellingen uit het fiche blijven hierbij het vertrekpunt. De 'founding fathers' is gevraagd gezamenlijk het projectplan verder uit te werken om een mooie, gezamenlijke ambitie te realiseren. De overheden hebben verzocht dit voor 1 december 2022 gereed te hebben.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over Wind in de zeilen of de voortgangsrapportage wilt lezen, dan kunt u terecht op de website www.vlissingen.nl/windindezeilen.

Downloads
TitelTypeGrootteLees voor
Voortgangsrapportage_2_juni_2022_Wind_in_de_Zeilen.pdf 8.694 KBLees voor