Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vacature lid monumentencommissie gemeente Vlissingen

Gepubliceerd op 23 juni 2022
Monument Fort Rammekens. Foto: Els Swart
Monument Fort Rammekens

Ben jij expert op het gebied van monumenten, erfgoed en de historie hiervan? Heb je veel kennis en ervaring met monumenten in de gemeente Vlissingen? Spreekt het landschap en de omgevingskwaliteit je ook aan?
Pak dan je kans om te adviseren en mee te denken over het historisch erfgoed van Vlissingen. Per 1 januari 2023 zijn wij op zoek naar extra lid met lokale kennis voor de monumentencommissie.

Dit ga je doen

Je maakt onderdeel uit van de monumentencommissie van de gemeente Vlissingen. In het werk worden jullie bijgestaan door een secretaris en indien nodig, een deskundig ondersteuner.
De commissie staat los van de gemeente Vlissingen en is dus geen onderdeel van het bestuursorgaan.

Advies

De monumentencommissie heeft een adviserende taak naar de gemeenteraad en aan burgemeester en wethouders (B&W). Het gaat over het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit. De commissie adviseert B&W over aanvragen voor: 

 • Een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument;
 • Een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een (voorbeschermd) gemeentelijk monument;
 • Een omgevingsplanactiviteit waarbij de monumentencommissie in het omgevingsplan als adviseur is aangewezen;
 • Een andere activiteit waarbij B&W een advies noodzakelijk vindt, met het oog op het berei¬ken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit.

Ook geeft de monumentencommissie advies over het aanwijzen van een onroerende zaak als rijksmonument of over het aanwijzen van de functie-aanduiding van gemeentelijk monument.
Ook denk je als adviseur mee over het ontwikkelen van beleid. Zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en maatwerkregels voor de omgevingskwaliteit.

Dit neem je mee

 • Je bent actief tijdens de vergadering van de monumentencommissie en zorgt voor inhoudelijke inbreng;
 • Je hebt aantoonbare kennis/opleiding van één of meer van de volgende onderwerpen. 
  - Cultuurhistorie;
  - Bouw- en architectuur historie;
  - Restauratie;
  - Landschap;
  - Ruimtelijke en omgevingskwaliteit;
  - Stedenbouw.
 • Je hebt lokale kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van Vlissingse monumenten.

Benoeming en vergaderingen

Benoeming

 • De gemeenteraad benoemt en ontslaat de leden van de monumentencommissie;
 • De zittingsduur van de leden van de commissie is 3 jaar;
 • Er is eenmalig een mogelijkheid tot herbenoeming voor een volgende periode van 3 jaar.

Vergaderingen

De monumentencommissie vergadert ongeveer 1 keer per 3 weken. Dit is afhankelijk van de tijd die B&W nodig heeft om besluiten te kunnen nemen binnen de wettelijke behandeltermijnen. De voorzitter bepaalt of vergaderingen online of fysiek plaatsvinden.
Dit is geregeld in de Verordening monumentencommissie Vlissingen 2022. Deze verordening treedt op 1 januari 2023 in werking, bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze wet maakt een herziening van het adviesstelsel over aanvragen omgevingsvergunningen voor rijksmonumentenactiviteiten met betrekking tot monumenten, noodzakelijk.

Dit bieden wij

 • Je ontvangt een uurvergoeding, deze ontvang je bij deelname aan de vergadering van de commissie. Hierbij geldt dat 1 uur reistijd wordt vergoed;
 • De uurvergoeding is € 101,47 per uur (per 1 januari 2022). Dit bedrag wordt aangepast met het loonstijgingspercentage van de CAO voor architectenbureaus.

Solliciteren

Heb je interesse, solliciteer dan vóór 1 augustus 2022. Je sollicitatiebrief en CV kun je sturen naar de heer B. van Leiden van de gemeente Vlissingen, team VTH. Bereikbaar via e-mail bvanleiden@vlissingen.nl.

Meer informatie

 • Wil je graag meer weten over deze functie? Neem dan contact op met de heer ir. M. Overbeeke, secretaris van de monumentencommissie. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 26;
 • Met vragen over de procedure kun je contact opnemen met de heer B. van Leiden, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 41.

Planning

 • Als je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek, dan zal het gesprek op vrijdag 9 september 2022 plaatsvinden.