Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bezoek College van Rijksadviseurs aan Stadslandgoed Vlissingen 13 mei 2022

Gepubliceerd op 27 mei 2022
Op de foto van links naar rechts: Rijksadviseur de Jonge, wethouder Vader en de heer van Vliet
Werkbezoek Stadslandgoed Vlissingen
Bezoek Rijksadviseurs aan Vlissingen
Bezoek Rijksadviseurs aan Vlissingen

Op 13 mei 2022 brachten Rijksbouwmeester F. Veenstra en Rijksadviseurs J. de Jonge (1e foto: links) en W. Veldhuis een bezoek aan Vlissingen. Zij spraken daar met gedeputeerde D. van der Velde, wethouder A. Vader (1e foto: midden) en programmadirecteur nieuwbouw Justitieel Complex Vlissingen A. van Vliet (1e foto: rechts).
Onderwerp van gesprek was het het toekomstige Stadslandgoed dat in Vlissingen wordt ontwikkeld.

Inpassing Justitieel Complex Vlissingen

Het College van Rijksadviseurs (CRA) heeft in 2020 advies uitgebracht en in een visie door H+N+S landschapsarchitecten laten beschrijven hoe het Justitieel Complex Vlissingen landschappelijk kan worden ingepast in een Stadslandgoed.

Uitwerking visie

De gemeente Vlissingen zet nu de 1e stappen in de uitwerking van de visie. Het College van Rijksadviseurs blijft daar graag bij betrokken en kwam daarom op werkbezoek naar Vlissingen. Tijdens deze kennismaking werden de mogelijkheden tot samenwerking verkend. Natuurlijk kon een bezoek aan het gebied waar het Stadslandgoed gerealiseerd gaat worden, niet ontbreken.

Blik op de toekomst

Een belangrijk kenmerk van een landgoed is, dat elke beheerder het waardevoller achterlaat dan dat hij het zelf in handen heeft gekregen. Dat vraagt om een blik op de verre toekomst. Het CRA kijkt graag 100 jaar vooruit, waarbij bodem en water leidend zijn.
Lopend over de wegen in het toekomstige Stadslandgoed, werd gekeken naar de bestaande omgeving en verteld waar het Justitieel Complex Vlissingen wordt gebouwd en welke ruimte beschikbaar is voor het Stadslandgoed. Het CRA komt terug naar Vlissingen met een aanbod hoe zij mee kan denken en werken.

Wind in de zeilen

Vanaf juni 2020 werken het Rijk, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de zeilen’. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen.
Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied.

Justitieel Complex Vlissingen

Het Justitieel Complex Vlissingen is een onderdeel van dit pakket. Dit complex bestaat uit een extra beveiligde zittingslocatie (een rechtbank), een penitentiaire inrichting voor zwaardere doelgroepen met een extra beveiligde inrichting (een gevangenis) en een overnachtingslocatie voor rechters en advocaten.
Voor de planvorming van het Stadslandgoed heeft de gemeenteraad van Vlissingen geld beschikbaar gesteld en gaat de gemeente op zoek naar co-financiering voor de realisatie ervan. Gedacht wordt aan (Europese) subsidies, fondsen en het bieden van mogelijkheden voor het (her)planten van bomen aan externen.

Meer informatie

Op de pagina Law Delta vindt u informatie over het Stadslandgoed en het Justitieel Complex Vlissingen. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat inwoners en belanghebbenden meedenken over de invulling het Stadslandgoed. Daarvoor zijn wij een participatietraject aan het ontwikkelen.