Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidie aanvragen voor Themajaar 1572

Gepubliceerd op 9 januari 2022
Logo De Vlissingse Opstand 1572
Logo De Vlissingse Opstand 1572

Gemeente Vlissingen organiseert volgend jaar het themajaar “De Vlissingse Opstand 1572”. In 2022 is het 450 jaar geleden dat Vlissingen, als eerste stad in De Lage Landen, zichzelf bevrijdde van de Spaanse bezetting en daarmee een belangrijke bijdrage leverde aan de ‘geboorte’ van Nederland. Inwoners, verenigingen en ondernemers kunnen hier een bijdrage aan leveren door herdenkingen, vieringen en feestelijkheden te organiseren. Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld in de vorm van een subsidieregeling.

De subsidie

De subsidie bedraagt maximaal €15.000 per activiteit. Voor een subsidiebedrag van boven of gelijk aan €5000 moet de subsidieontvanger aantonen dat de activiteiten hebben plaatsgevonden en legt hij rekening en verantwoording af over de verbonden uitgaven en inkomsten. Bedragen tot €5000 worden direct bij verlening vastgesteld.

In de algemene subsidieverordening en de subsidieregel “De Vlissingse Opstand 1572” leest u of uw activiteit voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het verstrekken van een incidentele subsidie. Wij raden aan vooraf contact op te nemen met onze Beleidsmedewerker Cultuur Gerard de Rijke via GdeRijke@Vlissingen.nl.

Aanvraagformulier

Het aanvraagfomrulier vindt u hier en de subsidieregel vindt u hier. U kunt beide PDF-documenten ook downloaden onderaan dit nieuwsbericht. 

Naast een volledig ingevuld formulier moet de subsidieaanvraag bestaan uit:

  • de meest recente statuten:
  • een ondertekende verklaring voor akkoord met subsidievoorwaarden (deze verklaring kunt u downloaden op www.vlissingen.nl/subsidies);
  • een korte beschrijving van de inhoud van de activiteit als bijlage bij het aanvraagformulier. Daarin moet tenminste het volgende worden opgenomen:
    • omschrijving van de activiteit: inhoud, waar en wanneer vindt het plaats;
    • welke organisaties betrokken zijn en wat hun rol is;
    • wat verwacht wordt aan ondersteuning van de gemeente.

Om de subsidieaanvraag volledig te maken kunt u deze documenten als bijlagen toevoegen op de laatste pagina van het aanvraagformulier, per post sturen aan Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen, inleveren op het stadhuis: Paul Krugerstraat 1, Vlissingen of mailen naar gemeente@vlissingen.nl.

Let op: Bovenstaande gegevens moet uiterlijk 4 weken vóór de te organiseren activiteit in het bezit zijn van de gemeente. Aanvragen die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen in verband met Vlissingse Opstand 1572 kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 december 2022.