Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Nieuw: digitaal bezwaar maken tegen besluiten

Gepubliceerd op 3 januari 2022
Handen op laptop

Vanaf 1 februari 2022 is het mogelijk om digitaal bezwaar te maken tegen besluiten in de zin van de Algemene wet Bestuursrecht die het college van B&W en de burgemeester nemen. Met deze stap breiden we het digitale aanbod om zaken te regelen verder uit. Digitale ontwikkelingen zorgen er namelijk voor dat inwoners steeds meer via digitale kanalen met ons communiceren en andersom.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om vanaf 1 februari 2022 ook de bezwaarschriften tegen raadsbesluiten (in de zin van de Awb) digitaal mogelijk te maken.

Bezwaarmakers kunnen dan vanaf 1 februari 2022 een digitaal bezwaarschrift indienen. Dit kan op 2 manieren. Vanaf de genoemde datum is op de website een e-formulier te vinden voor het indienen van een bezwaarschrift. Ook is het vanaf dat moment mogelijk om een bezwaarschrift te mailen naar het daarvoor bestemde e-mailadres. Hierover volgt meer informatie na het besluit van de gemeenteraad op 27 januari 2022. Ook blijft de optie bestaan om schriftelijk een bezwaar in te dienen.