Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vlissingen gaat in zee met 2 zorgaanbieders Wmo

Gepubliceerd op 21 december 2021
Foto met wethouder Albert Vader en de nieuwe samenwerkingspartners of de grote trap in het stadhuis

Op donderdag 23 december 2021 hebben wethouder Albert Vader en de nieuwe samenwerkingspartners Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken de raamovereenkomst ‘Wmo: aanvullende zorg’ ondertekend. De aanbestedings-procedure, die in juli 2021 was gestart, is onlangs succesvol afgerond. De raamovereenkomst legt de opdracht vast die tot stand is gekomen tijdens gesprekken tussen de gemeente als opdrachtgever en beide zorgaanbieders als opdrachtnemers.

Wethouder

Wethouder Albert Vader is zeer tevreden over het verloop en de uitkomst van de aanbestedingsprocedure. “Door de inzet en constructieve houding van onze nieuwe hoofdaannemers konden we deze procedure in hoog tempo doorlopen. We gaan nu terug van meer dan zestig zorgaanbieders naar twee strategische partners. Op die manier kunnen we samen een goede relatie opbouwen, gebaseerd op openheid en vertrouwen. Daar zijn we al mee gestart in de dialoogfase. Ik heb er alle vertrouwen in dat we vanaf januari een mooie start kunnen maken met de doorontwikkeling van de Wmo-zorg! Dan blijft die in de toekomst beschikbaar voor onze inwoners en betaalbaar voor ons als gemeente.”

Naerebout Combinatie

De Naerebout Combinatie is een samenwerkingsverband van Stichting Emergis, WVO Zorg en Stichting Zorgstroom. De onderaannemers zijn SVRZ, ’s Heeren Loo, Juvent, De Hoop en De Blauwe Vlinder. “De zorgaanbieders in Zeeland onderhouden een sterke relatie met elkaar en werken veel samen. Dit doen we ook door als Naerebout Combinatie gezamenlijk op te trekken in de opdracht ‘Wmo: aanvullende zorg’ van de gemeente Vlissingen. Vanaf januari starten we met de implementatieperiode, maar ook die uitdaging zien we met vertrouwen tegemoet”, aldus de heer Leijnse (Stichting Zorgstroom).

Zeeuws Baken

Zeeuws Baken is een samenwerkingsverband van Stichting Lelie Zorggroep, Actief Zorg, Iriz Zorg & Welzijn B.V., CKZ Zeeland en Aurore Maatwerk & Advies. De onderaannemers zijn Sta op zorg, Cedrah, Leger des Heils, Klaver4, Stichting Samenwerkende Zorgboeren, Stichting Eleos, MGB Hulpverlening, Gors, Philadelphia, KIZZ, BTSW, ZZeM en Weerwerk/Ruiterpad. Mevrouw Kleinepier (Iriz Zorg & Welzijn B.V.): “Wij gaan samen – de gemeente, zorgaanbieders en inwoners – de (Wmo-)bakens verzetten!”

Uitvoering

De gemeente en haar samenwerkingspartners gaan vanaf januari 2022 aan de slag met het uitvoeren van de gemaakte afspraken.

De zorg en ondersteuning van aanbieders die niet samenwerken met de nieuwe contractpartijen, stopt niet per 1 januari 2022. Er is een overgangsperiode van zes maanden. Inwoners komen niet zonder zorg of ondersteuning te zitten. De gemeente informeert inwoners daarover in het nieuwe jaar middels een brief.