Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Derde voortgangsrapportage Wind in de zeilen

Gepubliceerd op 9 december 2021
Grafisch kaartje van Zeeland met daarin de fiches van Wind in de zeilen aangegeven.

De uitvoeringsregisseur van het compensatiepakket Wind in de zeilen stelt twee maal per jaar een voortgangsrapportage op. Deze wordt vastgesteld door de Stuurgroep Wind in de zeilen en vervolgens verstuurd aan de Tweede Kamer, Provinciale Staten Zeeland en de gemeenteraad Vlissingen. In december 2021 is de derde voortgangsrapportage verschenen.

Voortgang op hoofdlijnen

Op de meeste onderdelen van het pakket wordt goede voortgang geboekt, zoals ook blijkt uit het algemeen beeld dat de uitvoeringsregisseur schetst op pagina 3 e.v. van de voortgangsrapportage. Als succesvolle voorbeelden kunnen Kenniswerf, Investeringsfonds Zeeland, Arbeidsmarkt en Evides genoemd worden.

In de planning voor het Delta Kenniscentrum treedt vertraging op. Voor dit ambitieuze project blijkt meer tijd nodig te zijn voor het uitwerken van de plannen dan aanvankelijk werd gedacht. Ook treedt vertraging op rondom het Justitieel Complex Vlissingen.

De vertegenwoordigers van de gemeente in de Stuurgroep spannen zich (samen met de uitvoeringsregisseur) maximaal in om dergelijke vertraging tot een minimum te beperken.

 

 

Downloads
TitelTypeGrootteLees voor
Wind_in_de_Zeilen_Voortgangsrapportage_7-12-2021.pdf 1.614 KBLees voor