Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Japanse Duizendknoop op het Scheldekwartier met succes bestreden

Gepubliceerd op 27 september 2021
Japanse Duizendknoop
Japanse Duizendknoop

Eén van de uitdagingen van de ontwikkeling van het Scheldekwartier in Vlissingen betreft het verwijderen van de daar aanwezige Japanse Duizendknoop. De plant hindert en bedreigt namelijk de herontwikkeling van het nieuwe stadsdeel. Vanwege het agressieve karakter van de plant bleek geen enkele verwerker bereid om de tweeduizend kuub grond met Japanse Duizendknoop af te willen nemen. Daarom is er gestart met een proef om de plant ter plaatse te bestrijden. En met succes!

Moeilijk te bestrijden

De Japanse duizendknoop is afkomstig uit Japan en is als tuinplant ingevoerd in West-Europa. De soort verwildert makkelijk en verspreidt zich razendsnel. De planten hebben ondergronds een uitgebreid stelsel van wortelstokken, uitlopers en spruiten. Ze verdringen de oorspronkelijke vegetatie, kunnen zelfs door asfalt omhoog komen en zijn in staat om funderingen aan te tasten. De stengels kunnen tot wel drie meter hoog worden. Bestrijding is nauwelijks mogelijk. Door machinaal maaien of grondtransport wortelen plantresten eenvoudig op nieuwe plaatsen. Een plantrest of een stukje wortel is al genoeg voor een nieuwe haard.

Bestrijding met zout water

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. heeft bij het bouwrijp maken van het Scheldekwartier alle boven- en ondergrondse delen van de Japanse Duizendknoop verwijderd. De vraag was alleen, wat doen we met het mengsel van grond en planten? Geen enkele grondverwerker was bereid het mengsel te vervoeren en in ontvangst te nemen. Van Gelder B.V. heeft toen in samenwerking met de gemeente Vlissingen een specifiek ontworpen bassin aangelegd op het Scheldekwartier met daarin de grond met Japanse Duizendknoop. De grond heeft daar twaalf maanden lang ondergedompeld gelegen in zout water uit de Westerschelde. Het zoutgehalte werd gedurende deze periode op peil gehouden door het regelmatig verversen van het water. Uit periodieke monstername bleek de levenskracht van het plantmateriaal af te nemen tot dat er geen enkel leven meer aanwezig bleek te zijn. Deze nieuwe methode is een doorbraak in het bestrijden van Japanse Duizendknoop op grote schaal. Tot op heden lukte het alleen de plant in kleine hoeveelheden te bestrijden.

Opsteker voor het Scheldekwartier

Om absoluut zeker te zijn dat het plantmateriaal dood was, zijn er met medewerking van de Universiteit van Wageningen (vitaliteitstesten), MCG uit Heinkenszand, de Regionale Milieudienst, Aannemingsmaatschappij Van Gelder en verwerker GRZN een specialistisch onderzoeksprotocol opgezet, waarbij onder andere plantmonsters genomen en op kweek gezet zijn. Voor de gemeente Vlissingen een opsteker: de Japanse Duizendknoop was voor de volle 100% dood en de grond kan binnenkort afgevoerd worden.
Voor Van Gelder geldt dat naast andere innovatieve bestrijdingsmethoden als verhitting en biologische behandeling wederom ervaring is opgedaan met de bestrijding van de Japanse Duizendknoop, maar nu op grote schaal.