Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

College van B&W adviseert keuze bronscheiding van pmd-afval 

Gepubliceerd op 15 juli 2021
Man en jongen bij een ondergrondse container
Afval apart? Gewoon doen!

In het najaar van 2021 moet de gemeenteraad van Vlissingen een beslissing nemen over het scheiden van 'pmd-afval' (plastic, metaal en drankkartons). Het gaat om een keuze tussen bronscheiding of nascheiding.
Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor bronscheiding: inwoners scheiden hun pmd-afval thuis en we zamelen dit dan apart in. Verder stelt het college aan de raad voor, om direct te kiezen voor aanvullende maatregelen die ons restafval gaan verminderen.

Bron- of nascheiden pmd-afval

Elke Zeeuwse gemeente moet in 2021 een keuze maken of zij het pmd-afval aan de bron of gaan nascheiden. Dat moeten de gemeenten door het verlengen van het restafvalverwerkingscontract met AVR.
Voor het scheiden van het pmd-afval van het restafval zijn 2 mogelijkheden. 

  1. Bronscheiding: bij bronscheiding wordt pmd-afval door de bewoner thuis (‘aan de bron’) apart gehouden en gescheiden ingezameld;
  2. Nascheiding: bij nascheiding wordt pmd-afval samen met het restafval in 1 (restafval)container ingezameld. Het pmd-afval wordt vervolgens in een fabriek machinaal gescheiden van het restafval.

Alle andere afvalstromen zoals gft-afval, papier/karton en glas, moeten de inwoner altijd scheiden.

College adviseert bronscheiding pmd-afval

Momenteel scheidt een deel van onze inwoners al hun pmd-afval van het restafval. Het college adviseert de raad om te kiezen voor bronscheiding. Alle Vlissingse huishoudens gaan dan zelf hun pmd-afval scheiden.
Afhankelijk van de woonsituatie wordt er maatwerk geleverd. Het gaat dan bijvoorbeeld om rolcoltainers of ondergrondse containers, afstand tot verzamelcontainers en het aantal keer dat men de container kan openen.

Aanvullende maatregelen

Om de landelijke doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner per jaar te halen, moeten we naast een keuze voor bron- of nascheiding van pmd-afval nog aanvullende maatregelen nemen. Deze zijn van grote invloed op het aantal kilo’s restafval. In tegenstelling tot de andere Zeeuwse gemeenten, heeft Vlissingen nog geen keuze gemaakt.
We willen vooral service gaan bieden op herbruikbare afvalstromen zoals papier/karton, gft- en pmd-afval. Restafval wordt zoveel mogelijk ontmoedigd, want deze afvalstroom is het slechts voor het milieu en onze portemonnee.

Besluit bron- of nascheiden PMD-afval

In het najaar van 2021 neemt de gemeenteraad van Vlissingen een besluit of zij het advies van het college overneemt.