Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Mogelijk meer huisartsen en physician assistants naar Zeeland

Gepubliceerd op 8 juni 2021
Logo 'Wind in de Zeilen'

De eerste 4 huisartsen zijn in maart 2021 begonnen met hun volledige opleiding in Zeeland. De volgende 6 (2 meer dan gepland) kunnen in september 2021 starten. Bovendien is na onderzoek de ambitie verhoogd van het opleiden van 10 naar 20 physician assistants in Zeeland. Een physician assistant (PA) is een medisch zorgprofessional, die op een zelfstandig medische taken overneemt van een geneeskundig specialist.
Dit blijkt uit de 2e voortgangsrapportage van de heer S. Riedstra, uitvoeringsregisseur voor het compensatiepakket Wind in de Zeilen.

Extra bijdrage van het Rijk

Eerder werd al bekend dat het Rijk op basis van onderzoeken heeft besloten een extra bijdrage van € 10 miljoen te leveren, zodat de aandeelhouders Evides kunnen ontvlechten van PZEM. De bedoeling is het geld dat daarmee vrijkomt, onder meer te steken in het nog op te richten Delta Kenniscentrum.

Justitieel Complex en treinverbinding Gent-Terneuzen

Daarnaast is er een locatie gekozen voor het te bouwen Justitieel Complex Vlissingen. Tevens is een gebiedsvisie opgesteld voor de ontwikkeling van het Stadslandgoed Nieuwerve (de resterende gronden van het voormalige marinierskazerneterrein).
Bovendien gaan Nederland en België de spoorontsluiting tussen Gent en Terneuzen verbeteren. Hiervoor tekenden de Nederlandse en Belgische overheden een intentieverklaring voor het project 'Rail Ghent-Terneuzen'.

Planning

De komende 6 maanden staat ook een aantal belangrijke zaken op de planning. 
Het strategisch kenniscentrum voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft een pand gehuurd aan het Bellamypark in Vlissingen. Daar zal in de loop van 2021 steeds meer met betrokken partners worden samengewerkt. Daarnaast zullen de kwartiermakers het projectplan voor het op te richten Delta Kenniscentrum 1 augustus 2021 opleveren. Hierin wordt onder meer de inhoudelijke focus van het kenniscentrum gepresenteerd.

Samenwerking

De uitvoeringsregisseur ziet blijvende commitment bij de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van Wind in de Zeilen. Riedstra: “Rijk en regio werken samen hard aan het behalen van mooie resultaten voor Vlissingen en Zeeland.”

Wind in de Zeilen

Wind in de Zeilen heeft een omvang van ruim € 650 miljoen euro om de sociaaleconomische positie en het vestigingsklimaat van Vlissingen en Zeeland te verbeteren en is inmiddels bijna 10 maanden onderweg.