Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Monumentencommissie Vlissingen zoekt leden

Gepubliceerd op 25 mei 2021
Stadhuis in Vlissingen

Schrijf mee aan de geschiedenis van de gemeente Vlissingen

Ben jij expert op het gebied van monumenten, erfgoed en de historie hiervan? Spreekt het landschap en de omgevingskwaliteit je ook aan? Pak dan je kans om te adviseren en mee te denken over het historisch erfgoed van Vlissingen!
Per 1 januari 2022 zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de monumentencommissie. Het gaat om 3 vaste leden en één reserve lid.

Dit ga je doen

Je begint met je collega’s als nieuwe monumentencommissie van de gemeente Vlissingen. Uit jullie leden kiezen jullie zelf de voorzitter en de waarnemend-voorzitter. In het werk worden jullie bijgestaan door een secretaris en zo nodig door een deskundig ondersteuner.
De commissie staat los van de gemeente Vlissingen en is dus geen onderdeel van het bestuursorgaan.

Taken monumentencommissie

De monumentencommissie heeft een adviserende taak naar de gemeenteraad en aan burgemeester en wethouders (het college van B&W). Het gaat over het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit. Jullie adviseren B&W over aanvragen voor de volgende zaken.

 • Een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument;
 • Een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een (voorbeschermd) gemeentelijk monument;
 • Een omgevingsplanactiviteit waarbij de monumentencommissie in het omgevingsplan als adviseur is aangewezen;
 • Een andere activiteit, waarbij het college van B&W een advies noodzakelijk vindt met het oog op het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit.

Ook geeft de monumentencommissie advies over het aanwijzen van een onroerende zaak als rijksmonument ,of over het aanwijzen van de functie-aanduiding van een gemeentelijk monument.
Tenslotte denk je als adviseur mee over het ontwikkelen van beleid zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en maatwerkregels voor de omgevingskwaliteit.

Dit neem je mee

 • Je bent actief tijdens de vergadering van de monumentencommissie en zorgt voor inhoudelijke inbreng;
 • Je hebt kennis van één of meer van de volgende onderwerpen: 
  - Cultuurhistorie;
  - Bouw- en architectuurhistorie;
  - Restauratie;
  - Landschap;
  - Ruimtelijke en omgevingskwaliteit;
  - Stedenbouw.
 • Je hebt aantoonbare ervaring binnen ten minste één van deze gebieden.

Benoeming en vergaderingen

Benoeming

De gemeenteraad benoemt en ontslaat de leden van de monumentencommissie.

 • De 1e benoeming vindt uiterlijk in de raadsvergadering van 9 december 2021 plaats;
 • De zittingsduur van de leden van de commissie is 3 jaar;
 • Er is eenmalig een mogelijkheid tot herbenoeming voor een volgende periode van 3 jaar. 

Vergaderingen

 • De monumentencommissie vergadert ongeveer 1 keer per 3 weken. Dit is afhankelijk van de tijd die B&W nodig heeft om besluiten te kunnen nemen binnen de wettelijke behandeltermijnen;
 • De voorzitter bepaalt of vergaderingen online of fysiek plaatsvinden. 

Dit alles is geregeld in de nieuwe Verordening monumentencommissie Vlissingen 2022. Deze verordening treedt op 1 januari 2022 in werking.
De Omgevingswet maakt een herziening van het adviesstelsel over aanvragen om omgevingsvergunningen voor rijksmonumentenactiviteiten met betrekking tot monumenten noodzakelijk.

Dit bieden wij

 • Je ontvangt een uurvergoeding en reiskostenvergoeding. Deze ontvang je bij deelname aan de vergadering van de commissie;
 • De vergoeding is € 98,98 per uur (per 1 januari 2021). Dit bedrag wordt aangepast met het loonstijgingspercentage van de cao voor architectenbureaus.

Solliciteer

Geef je carrière Vlissings karakter en solliciteer vóór 1 juli 2021. Dat kan op d evolgende manieren.

 • Via e-mail gemeente@vlissingen.nl, ter attentie van de heer B. van Leiden, team VTH;
 • Per post naar gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN.

Wil je graag meer weten over deze functie, neem dan contact op met de heer ir. M. Overbeeke. De heer Overbeeke is secretaris van de monumentencommissie en bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 26.
Met vragen over de procedure kun je contact opnemen met mevrouw D. Meinhardt. Mevrouw Meinhardt is HR adviseur en bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 69.

Planning

De gesprekken staan gepland na 1 september 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.