Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Locatie Justitieel Complex Vlissingen definitief vastgesteld

Gepubliceerd op 29 januari 2021
Luchtfoto van kavel waar Justitieel Complex Vlissingen gerealiseerd wordt

De Stuurgroep Wind in de zeilen heeft de locatie voor het Justitieel Complex Vlissingen definitief bepaald. Het complex krijgt een plaats op de voormalige locatie van de marinierskazerne.
Op 14 december 2020 zijn omwonenden en ondernemers hierover ingelicht tijdens 2 online informatiebijeenkomsten. De ontvangen reacties zijn meegewogen in het besluit. Zij hebben niet geleid tot een wijziging van de locatie. Het justitieel complex wordt daarmee gerealiseerd in het noordoostelijk deel van het terrein.

Advies

Het College van Rijksadviseurs heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een advies opgesteld om het justitieel complex in te passen op de voormalige locatie voor de marinierskazerne. Dit is gebeurd in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen.
Het advies dat bestaat uit een visie op het totale gebied (Stadslandgoed Nieuwerve) en de locatiekeuze voor het justitieel complex, is door de Stuurgroep Wind in de zeilen overgenomen. Met dit besluit kan de Dienst Justitiële Inrichtingen de plannen voor het justitieel complex verder vormgeven. Het onderzoek naar de uitwerking van de gebiedsvisie Stadslandgoed Nieuwerve wordt regionaal opgepakt. Met de betrokkenheid van de Rijksbouwmeester als ambassadeur van het project blijft de Rijksoverheid ook nauw betrokken bij de beoogde realisatie van het stadslandgoed.

Proces

Op 14 december 2020 zijn omwonenden en ondernemers geïnformeerd over de gebiedsvisie en de wijze waarop het Justitieel Complex Vlissingen hier een plek in krijgt. De ontvangen reacties zijn meegewogen in het besluit van de Stuurgroep. Ook de reactie met de voorstellen van de Dorpsraad Ritthem is uitvoerig onderzocht.
Verschillende aspecten zorgen ervoor dat alleen de noordoosthoek van het terrein geschikt is voor het justitieel complex. Uiteraard wordt, in lijn met de toezeggingen bij de komst van de marinierskazerne, met een brede groene zone aan de oostzijde een goede inpassing richting Ritthem gegarandeerd.

Participatieplan

Voor de invulling van het gebied, wordt in het 1e kwartaal van 2021 een participatieplan ontwikkeld. Op verschillende momenten krijgen omwonenden en ondernemers de gelegenheid om mee te denken over de invulling van het stadslandgoed. In het laatste kwartaal van dit jaar wordt de planologische procedure opgestart.
De start van de bouw van het complex staat eind 2023 gepland.

Onderdeel van Wind in de zeilen

Vanaf juni 2020 werken het Rijk, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de zeilen’. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied.
De realisatie van een justitieel complex op de voormalige locatie van de marinierskazerne is onderdeel van dit pakket. Dit complex bestaat uit een hoogbeveiligde zittingslocatie (waar strafzaken van een rechtbank plaats kunnen vinden), een penitentiaire inrichting voor zwaardere doelgroepen met een extra beveiligde inrichting en een overnachtingslocatie voor rechters en officieren.
Zie voor meer informatie de website www.vlissingen.nl/lawdelta.