Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Weer een belangrijke stap gezet in ontwikkeling Kenniswerf

Gepubliceerd op 21 december 2020
Tekening van de Kenniswerf

De ontwikkeling van de Kenniswerf heeft de wind in de zeilen! Het college B&W van gemeente Vlissingen heeft afgelopen periode verschillende besluiten genomen die de ontwikkeling van het gebied verder brengen.

Doorontwikkeling

Sinds juni 2020 werken het Rijk, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de Zeilen’. Met ruime aandacht voor de doorontwikkeling van de Kenniswerf.
Zo is het gebied in Vlissingen dé vestigingsplek voor het Delta Kenniscentrum en komt er geld beschikbaar in een investeringsfonds om bedrijven aan te trekken en te investeren in spin-offs van dit kenniscentrum. Ook komt er budget om in het stationsgebied te innoveren en te experimenteren met slimme mobiliteit.

Transformatie

De Kenniswerf transformeert van een traditioneel industrieterrein naar een modern werkgebied. Het gebied heeft een fantastische ligging en bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht.
Om alle ambities te faciliteren wordt het gebied fysiek doorontwikkeld, zijn er toekomstvisies opgesteld en bestemmingsplannen herzien om toe te werken naar het toekomstplaatje ‘Kenniswerf 2030’.

Mobiliteit

De Kenniswerf is de verbinding tussen de stad en het station. Met het vaststellen van de mobiliteitsvisie ‘De Kenniswerf: bereikbaar en mobiel’ zetten we in op het makkelijker en aantrekkelijker maken om het gebied te bereiken of te doorkruisen. Een belangrijke verbetering is de bereikbaarheid voor langzaam verkeer.
Door de combinatie van onderwijs, ondernemerschap en overheid en de aanwezigheid van een breed palet aan infrastructuur is het Kenniswerf gebied geschikt als experimenteerzone voor nieuwe en slimme mobiliteit. Het Vlissingse Stationsgebied wordt een mobiliteitshub, waaruit mensen eenvoudig kunnen overstappen op andere vervoersmodaliteiten.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

De nieuwe functies van het Kenniswerf gebied vergroten het vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven. In het unieke gebied rondom de Binnenhavens waar maritieme activiteiten zich centraliseren, worden de mogelijkheden vergroot voor bedrijvigheid rondom visserij, offshore-wind en watersport.
In het gebied Kenniswerf Oost worden de planologische mogelijkheden verruimd om beter aan te sluiten op de vraag vanuit de markt. Voor beide gebieden worden de bestemmingsplannen herzien en is één integraal beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Op de pagina met bekendmakingen kunt u de bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan bekijken.

Op de pagina Mobiliteitsvisie Kenniswerf vindt u de Mobiliteitsvisie.