Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidie versnelt ontwikkelingen Kenniswerf Vlissingen 

Gepubliceerd op 13 november 2020
Luchtfoto Kenniswerf

Gedeputeerde Staten van Zeeland stemde op 10 november 2020 in met het verlenen van FIB subsidie (Fonds Impuls Bedrijventerreinen) van € 746.000,- voor de Kenniswerf. De subsidie is bedoeld om geplande investeringen in het gebied mogelijk te maken en te versnellen.

Infrastructuur

Met het geld dat vrijkomt uit het Fonds Impuls Bedrijventerreinen pakken we de infrastructuur aan. Een toekomstbestendige en aantrekkelijke infrastructuur is belangrijk voor betere bereikbaarheid en het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. We starten dit jaar nog met de planvorming.

Uniek woon-werk gebied

Langs het kanaal ontstaat een uniek woon-werk gebied en langs de Prins Hendrikweg, de Oude Veerhavenweg en in de Binnenhaven vestigen zich steeds meer nieuwe bedrijven.
Deze subsidie onderschrijft het belang van de Kenniswerf en versnelt de ontwikkelingen.

Over de Kenniswerf

De Kenniswerf is het gebied tussen het spoor, de A58 en het Kanaal door Walcheren. De herstructurering van dit gebied is al jaren geleden in gang gezet.
Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs heeft zich hier gevestigd en de oude PZEM-centrale is nu een modern innovatie knooppunt met Dockwize, Impuls Zeeland en tal van innovatieve bedrijven. 

Innovatie

Het belang van de Kenniswerf als innovatieve broedplaats voor Zeeland, wordt ook in het rapport ‘Wind in de Zeilen’ volledig onderschreven. In dit rapport wordt het compensatiepakket beschreven, dat is opgesteld naar aanleiding van het niet doorgaan van de vestiging van een marinierskazerne in Vlissingen. 
Er zijn binnen het pakket Wind in de Zeilen op verschillende gebieden vele tientallen miljoenen vrijgemaakt om het gebied en de faciliteiten door te ontwikkelen. 

Doorontwikkeling

Een voorbeeld is het oprichten van het Delta Kenniscentrum, Een moderne ontwikkelfaciliteit op het gebied van energie, water en voedsel. Ook is het Investeringsfonds Zeeland versterkt.
Het is noodzakelijk om de fysieke ontwikkeling van de Kenniswerf te versnellen. Op deze manier kunnen we invulling geven aan de ambities in Vlissingen en alle gerelateerde onderdelen uit ‘Wind in de Zeilen’. In dit pakket is al € 15 miljoen toegezegd voor deze ontwikkeling.