Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Akkoord kabinet en Zeeuwse partijen over compensatiepakket

Gepubliceerd op 26 juni 2020
rapport 'Wind in de Zeilen'

Het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hebben een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur B. Wientjes. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio.

De belangrijkste maatregelen

  • Er komt een Delta Kenniscentrum in Vlissingen, gefocust op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie. Hiervoor wordt een samenwerkingsverband aangegaan tussen de Zeeuwse kennisinstellingen (Scalda, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt en Wageningen Marine Research) en Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht.
    Om deze ontwikkeling te ondersteunen, worden er door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere de gebiedsontwikkeling van de Kenniswerf;
  • Er wordt een grootschalig justitieel complex gebouwd, met een extra beveiligde zittingslocatie voor de rechtbank. Plus een strategisch kenniscentrum tegen ondermijnende criminaliteit, een beveiligde werk- en overnachtingslocatie en een extra beveiligde inrichting;
  • De treinverbinding vanuit Zeeland naar de Randstad, Brabant en Vlaanderen wordt veel sneller;
  • Er komt een huisartsenopleiding in Zeeland en een regionaal gezondheidscentrum in Vlissingen.

Grote kansen

Staatssecretaris Knops ziet grote kansen voor de toekomst van de regio. “De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan hernieuwd vertrouwen tussen Zeeland en het Kabinet, iets wat gezamenlijk perspectief geeft voor de toekomst. Dit akkoord draait niet alleen om geld maar om het benutten van kansen die ten goede komen aan de inwoners van Zeeland. Zeeland wordt beter bereikbaar en daarmee aantrekkelijker. Samen met Zeeland gaan we deze kansen verwezenlijken.”
In totaal investeert het Rijk de komende jaren zo’n 650 miljoen euro in de regio en is de verwachting dat het op de langere termijn zeker meer dan 1.000 banen zal opleveren.

Enkele reacties

Adviseur B. Wientjes is blij met de totstandkoming van dit bestuurlijk akkoord, dat een nieuwe start tussen kabinet en regio markeert. “Vanaf het begin heb ik mij gericht op een pakket met voorstellen die onderling sterk samenhangen, die samen ruimhartig compenseren en tegelijk zowel de sterke kanten van de regionale economie stimuleren als op de zwakkere facetten een goed antwoord bieden.”
Commissaris van de Koning H. Polman: “Wij zien hier een welgemeende uitgestoken hand van het kabinet, met de intentie om het verleden achter ons te laten en weer constructief samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. Wij zullen dit akkoord met een positief advies aan Provinciale Staten voorleggen.”
Burgemeester B. van den Tillaar van de gemeente Vlissingen: “Als gemeente Vlissingen zijn we blij met dit pakket. Hiermee kunnen we gezamenlijk verder om Zeeland en Vlissingen structureel sociaal-economisch te laten groeien. We zien het, samen met het getoonde commitment van alle partijen, als een stap vooruit in het versterken van het vertrouwen en de samenwerking.”

Op de pagina Wind in de zeilen vindt u naast het advies alle andere relevante documenten.