Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

De heer Wientjes speciaal adviseur verkenning compensatiepakket

Gepubliceerd op 6 maart 2020
Aankondiging van de heer Wientjes (rechts op de foto) als adviseur
Aankondiging van de heer Wientjes als adviseur

In opdracht van het kabinet, Provincie Zeeland, emeente Vlissingen en Waterschap Scheldestromen gaat de heer B. Wientjes (rechts op bijgevoegde foto) aan de slag als speciaal adviseur in Zeeland. Hij zal een advies uitbrengen over de verkenningen van een compensatiepakket voor Vlissingen en Zeeland. Dit hebben de verschillende partijen op 6 maart 2020 gezamenlijk besloten. 

Aanvaardbaar compensatiepakket

Het advies van speciaal adviseur Wientjes moet leiden tot een aanvaardbaar compensatiepakket voor zowel Zeeland, Vlissingen als het kabinet. De start van dit proces vormt de eerste steen onder een nieuwe basis voor vertrouwen in de samenwerking tussen het kabinet en Zeeland in de toekomst.

‘Stap in de goede richting’

Minister Knops is blij met de heer Wientjes als speciaal adviseur. "Ik verwacht dat er vanaf vandaag gewerkt kan worden aan hernieuwd vertrouwen tussen Zeeland en het kabinet. We zijn er nog lang niet, maar we zetten vandaag een eerste stap in de goede richting van een gepaste en zorgvuldig tot stand gekomen compensatie voor Zeeland. Daarbij draait het niet alleen om geld, maar ook om de mensen in de regio en de kansen voor de toekomst.
Commissaris van de Koning H. Polman: "Vooropgesteld, wij hebben een contract met het Rijk over de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dat contract moet het kabinet wat ons betreft nakomen. Als het voorgenomen besluit om de Marinierskazerne niet in Vlissingen te vestigen definitief wordt, dan is compensatie vanzelfsprekend maar eerst moet het kabinet werken aan het herstel van vertrouwen. Dat vertrouwen kan het herstellen door samen met de speciaal adviseur en Zeeland te werken aan een ruimhartige en volwaardige compensatie. Wij wensen Bernard Wientjes veel wijsheid en succes toe, en nodigen hem graag uit snel naar Zeeland te komen."

Concrete maatregelen

Speciaal adviseur Wientjes gaat de komende maanden aan de slag om een advies op te stellen. "Ik ga onder andere kijken naar een concreet pakket aan maatregelen waarmee de economische structuur in Zeeland en Vlissingen kan worden versterkt. Ik ben gemotiveerd om aan de slag te gaan en verwacht nog voor de zomer met mijn advies te komen."