Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Belastingmaatregelen voor ondernemers en verenigingen

Gepubliceerd op 20 maart 2020
Stadhuis in Vlissingen

De gemeenten Vlissingen, Middelburg, Schouwen-Duiveland en Veere nemen een pakket maatregelen om de gevolgen van de corona crisis voor ondernemers en verenigingen te verzachten. Ondernemers die geen problemen ondervinden, kunnen hun belastingaanslag gewoon blijven betalen. Bedrijven die wel problemen ondervinden krijgen meer tijd hun verplichtingen na te komen. De gemeenten versturen daarnaast voorlopig geen nieuwe belastingaanslagen.
De maatregelen betreffen de gemeentelijke belastingen 2020 die te maken hebben met bedrijfspanden, zoals onroerende zaakbelasting en rioolheffingen. Ondernemers mogen reeds ontvangen aanslagen 3 maanden later betalen.

1. Ondernemers kunnen kiezen voor nu of later betalen

Ondernemers kunnen kiezen; de aanslagen gewoon betalen óf de komende 3 maanden de betalingen opschorten. In dat laatste geval krijgen zij de eerste 3 maanden geen aanmaningen of dwangbevelen opgelegd. De automatische incasso blijft wel gewoon doorlopen, maar ondernemers kunnen de afschrijvingen terugdraaien zonder gevolgen. Het openstaande bedrag zal dan in de resterende 7 termijnen worden geïncasseerd.

Bedrijfseigendommen

Deze belastingmaatregel geldt voor bedrijfseigendommen (bijvoorbeeld een bedrijfsloods, winkel, restaurant). Als op dezelfde aanslag ook een particulier eigendom wordt belast (de woning van de ondernemer), dan valt deze ook onder deze maatregel. Deze maatregel geldt dus voor aanslagen over het belastingjaar 2020.

2. Voorlopig geen nieuwe belastingaanslagen

De 2e maatregel is dat de gemeenten de komende 3 maanden geen nieuwe belastingaanslagen versturen, waaronder de toeristenbelasting.
Deze maatregel geldt niet voor (privaatrechtelijke) vergoedingen voor dienstverleningen zoals leges (bijvoorbeeld paspoorten), markt- en havengelden, grafrechten, erfpacht, huur en dergelijke.

Praktijkvoorbeelden van de maatregelen

 1. Een inwoner krijgt een aanslag waar alleen belastingen voor een woning/garage op staan. Hiervoor gelden geen bijzondere maatregelen.
  De automatische incasso loopt door en bij 2 keer niet-afschrijving van het bedrag (stornering) wordt de incasso beëindigd. Bij niet-betaling volgt in april een aanmaning en in mei een dwangbevel;
   
 2. Een bedrijf of vereniging krijgt een aanslag waar alleen belastingen voor een woning/garage op staan (bijvoorbeeld een woningbouwvereniging). Ook hiervoor gelden geen bijzondere maatregelen. Verdere gang van zaken zoals bij punt 1;
   
 3. Een bedrijf of vereniging krijgt een aanslag waar belastingen voor een bedrijf op staan. Eventueel samen met andere belastingen met betrekking tot woningen, zoals onroerend zaakbelasting of rioolheffing).
  Hier geldt: de belastingbetaler kan kiezen binnen de termijn te betalen (in maart en april en mei wordt er geïncasseerd). Of betaling uitstellen. Bij niet betalen wordt er geen aanmaning of dwangbevel verstuurd. Als de automatische incasso van maart, april en mei wordt gestorneerd, dan vervalt de automatische incasso niet.
  In juni inventariseert de gemeente om hoeveel gevallen dit gaat en zal daarop vervolgstappen baseren, maar in beginsel wordt het openstaande bedrag in de resterende 7 termijnen geïncasseerd;
   
 4. 'Combinatie’: een inwoner krijgt een aanslag waar belastingen voor een bedrijf op staan en eventueel ook belastingen voor een woning zoals onroerend zaakbelasting of rioolheffing. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een zzp’er met een werkloods of een eenmanszaak met een winkel. Hier geldt hetzelfde als onder 3;
   
 5. Ondernemers en particulieren die toeristenbelasting 2019 moeten betalen krijgen hiervoor de komende 3 maanden geen aanslag. De gemeenten en het Rijk beraden zich over de voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 (zie ook de kabinetsmaatregelen in de link onderaan).
   
 6. Vergoedingen voor dienstverleningen moeten gewoon worden voldaan. Het gaat bijvoorbeeld om leges (bijvoorbeeld uitgifte paspoorten), grafrechten, markt- en havengelden, huur en erfpacht.

Meer informatie

Lees meer over berichtgeving coronavirus

 • Op de pagina Corona nieuwsoverzicht vindt u alle berichtgeving van de gemeente Vlissingen over het coronavirus. In de alinea 'Nieuws' ziet u ook welke activiteiten en bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld.;
 • Op de pagina Corona en ondernemers vindt u informatie die voor ondernemers belangrijk is.