Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Gemeente Vlissingen investeert in duurzame ontwikkelingen

Gepubliceerd op 11 oktober 2019
Stadhuis in Vlissingen

Na jaren van enorme bezuinigingen is het tijd om ook te gaan investeren, bijvoorbeeld in herinrichtingen, wegen en kades. En nu de route naar financieel herstel is bepaald en doorlopen wordt, is het ook tijd om meer nadruk te leggen op de inhoudelijke koers die we willen gaan varen. Dit staat in de programmabegroting 2020-2023, die het college op 11 oktober 2019 aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Beroep op extra middelen

De gemeente Vlissingen heeft in de begroting een tekort van 12 miljoen euro op jeugdhulp, Wmo en werk & inkomen. Daarom doen wij nog steeds een beroep op extra middelen in het kader van de Artikel 12-status. De inspanningen liggen hier vooral op de uitdagingen die op ons afkomen en de mensen die het nodig hebben goed te kunnen blijven helpen.

Noodzaak

Het is daarom noodzakelijk dat er wordt gewerkt aan de sociaal economische structuur van de stad. Dit houdt in dat de gemeente door het aantrekken van bedrijven, bijdraagt aan het creëren van meer en betere banen. Het college ondersteunt bijvoorbeeld de lobby voor het bouwen van onderzeeërs in Vlissingen en zorgt dat dit in allerlei opzichten mogelijk gemaakt kan worden.
Dit betekent ook dat de gemeente gaat inzetten op een andere samenstelling van de woningvoorraad, zodat nieuwe mensen naar Vlissingen komen om te werken én wonen. Met het oog op de klimaatmaatregelen wordt ook de huidige woningvoorraad aangepakt. Om deze ontwikkelingen op te kunnen pakken, is hiervoor de komende jaren ruimte gereserveerd in de begroting.