Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Gemeente Vlissingen deelnemer in E-Mobility Park Kenniswerf

Gepubliceerd op 30 januari 2019
Eerste E-Mobility dienstreis wethouders Stroosnijder en de Jonge
Eerste E-Mobility dienstreis

Gemeente Vlissingen gaat als proef voor 1 jaar deelnemen aan het deelauto concept E-Mobility Park Kenniswerf. Ook faciliteren we de verdere doorontwikkeling van het concept. Dit doen we door het tijdelijk in bruikleen geven van een locatie aan de Hertzweg en mee te investeren in de inrichting van de openbare ruimte en bereikbaarheid.
Na het jaar evalueren we onze deelname en beslissen we of we de deelname willen continueren.

Het concept

E-Mobility Park Kenniswerf is een project van de stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland. Op het E-Mobility Park kan iedereen een elektrische deelauto huren, die rijdt op lokaal opgewekte en duurzame energie. Het doel is om de mobiliteit te verduurzamen en efficiënt gebruik te maken van voertuigen door deze te delen.
Het E-Mobility Park wordt in delen gerealiseerd. De 1e fase bestaat uit het concentreren van de beschikbare deelauto’s op een zichtbare locatie aan de Hertzweg. Van hieruit worden de activiteiten uitgebreid. De gemeente stelt hiervoor tijdelijk een strook grond aan de Hertzweg ter beschikking. Hier realiseren wij 10 parkeerplekken met oplaadfaciliteiten en een eigen herkenbare uitstraling.

Mobiliteitsbehoefte

In 2019 streven we als gemeente naar het afnemen van 10.000 km rijtegoed voor het maken van dienstreizen. Dit is ongeveer 10 procent van het totaal aantal kilometers dat we aan dienstreizen maken. Zo bieden we onze bestuurders en medewerkers de gelegenheid om zelf het deelauto concept te ervaren.

CO2 reductie

De benodigde energie voor het E-Mobility Park wordt opgewekt met zonnepanelen en is dus 100% groen. Dit levert een CO2 reductie op van 85% ten opzichte van een 'gewone' brandstofauto (diesel of benzine). Voor onze eigen dienstreizen levert dit een CO2 reductie van minimaal 8,5% per jaar op. Dit is berekend op basis van 100.000 km kilometers en een afname van 10.000 km kilometers per jaar.
In het gemeentelijk Milieubeleidsplan 2016-2020 zijn geen concrete besparingsdoelstellingen opgenomen voor mobiliteit om zo CO2 uitstoot te verminderen. Maar dit concept past uitstekend in de algemene doelstellingen om duurzame mobiliteit en de opwekking van duurzame energie te bevorderen. Ook binnen de eigen organisatie.

Op 30 januari 2019 maakten de wethouders Stroosnijder en de Jonge (op de foto van links naar rechts) de eerste E-Mobility dienstreis!