Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inloopbijeenkomst bestemmingsplan Kenniswerf West 22 oktober 2018

Gepubliceerd op 9 oktober 2018
Logo Kenniswerf

Het bestemmingsplan Kenniswerf West is in 2013 vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn 'bedrijven met bedrijfswoningen' (combinatie werken en wonen) toegestaan in de Kanaalzone binnen de Kenniswerf. Maar alleen als de woning noodzakelijk is voor de bedrijfsuitoefening. Deze noodzaak is echter zelden aanwezig. De bestemming van de gronden in de Kanaalzone moet om die reden gewijzigd worden in de bestemming ‘Werken-Wonen’. Hierdoor komt het noodzakelijke verband tussen woning en bedrijf te vervallen.
Voor de verdere ontwikkeling van dit gebied is het noodzakelijk om het bestemmingsplan op dit punt aan te passen. De gemeente heeft om die reden een voorontwerp herziening van het bestemmingplan Kenniswerf en een Beeldregieplan opgesteld.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 22 oktober organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over de herziening van het bestemmingsplan Kenniswerf West. Tussen 17.00 en 19.00 uur kunt u vrijblijvend binnenlopen op de gemeentelocatie aan de Edisonweg 9 in Vlissingen.
Tijdens de inloop kunt u de 1e opzet voor herziening van het bestemmingsplan en het Beeldregieplan inzien. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Inzage en inspraakreactie

In de periode 24 oktober tot en met 5 december 2018 ligt het voorontwerp herziening bestemmingsplan ter inzage in het stadhuis in Vlissingen. In deze periode kunt u schriftelijk een inspraakreactie op het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.