Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Samenwerkingsovereenkomst herstructurering Ravesteynplein

Gepubliceerd op 10 juli 2018
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Ravesteijnplein
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Op 6 juli 2018 ondertekende burgemeester Van den Tillaar (links op de foto) de samenwerkingsovereenkomst voor de herstructurering van het complex Ravesteynplein in Vlissingen. Hij deed dit samen met de heer R. de Ridder, directeur van l’escaut woonservice (rechts op de foto).
Er zijn afspraken gemaakt over de woningbouw, de kwaliteit, de vermindering van het aantal woningen, het openbaar gebied en de planning.  

Sloop en nieuwbouw

In het middengebied in Vlissingen zijn de afgelopen 15 jaar veel investeringen gedaan op het gebied van sloop, nieuwbouw, renovatie en herinrichting van de openbare ruimte. Nu is het Ravesteynplein aan de beurt. De 183 woningen aan het Ravesteynplein zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige normen. Na het uitwerken en onderzoeken van verschillende scenario’s is gebleken dat slopen en nieuwbouw de enige en meest verantwoorde optie was.
Bij de nieuw te bouwen woningen wordt rekening gehouden met de huidige stedenbouwkundige structuur, bestaande uit een binnen- en buitenring. De Monumentencommissie heeft hierover een positief advies uitgebracht.

Sloopvergunning

De Vlissingse gemeenteraad heeft ingestemd met de stedenbouwkundige uitgangspunten. Deze worden later als toetsingskader gebruikt bij de aanvraag omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders kan de gevraagde sloopvergunning voor het complex Ravesteynplein verlenen.
In de tussentijd zijn de bewoners van het Ravesteynplein al begonnen met verhuizen. Dit gebeurt in fases, er zijn al ruim 50 woningen leeg. Ook het slopen gebeurt in fases.

Nieuwbouw

Er komen in totaal 125 toekomstbestendige en energiezuinige woningen (gasloos). Hiervan zijn 105 eengezinswoningen en appartementen (met lift) voor de sociale huur, op de overige 20 kavels komen koopwoningen. Eind 2018 wordt duidelijk hoe de nieuwbouw eruit komt te zien.

Planning

De verwachting is dat begin 2019 wordt gestart met de sloop van de woningen en begin 2020 met de start van de nieuwbouw. Huidige bewoners en omwonenden worden via nieuwsbrieven geïnformeerd. Ook komt er een klankbordgroep die meedenkt met de plannen.