Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Parkeerduur Zeemanserve verlengd naar 2 uur

Gepubliceerd op 22 mei 2018
Parkeerterrein Zeemanserve
Parkeerterrein Zeemanserve

Het college van B&W van de gemeente Vlissingen heeft besloten om de maximale parkeerduur op de Zeemanserve te verlengen van 1 uur naar 2 uur.
Na de vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid in 2017, is besloten ook een parkeeronderzoek uit te laten voeren. Hoewel de resultaten niet aantonen dat verlenging van de parkeerduur nodig is, wil het college toch tegemoet komen aan de signalen uit de gemeenteraad, ondernemers uit de binnenstad en inwoners. Ook is gastvrijheid richting inwoners en bezoekers een belangrijk argument voor het verlengen van de maximale parkeerduur. Tussen 16 mei en 22 mei (dinsdag na Pinksteren) worden de parkeerautomaten op de Zeemanserve aangepast.

Parkeerbeleid

In november 2017 is het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. De nieuwe parkeerregels zijn op 1 januari 2018 in gegaan. Een van de nieuwe regels was een maximale parkeerduur van 1 uur op de Zeemanserve, om voor doorstroming te zorgen op de parkeerterreinen op straatniveau en daardoor meer parkeergelegenheid te bieden voor kortparkerende bezoekers. Ook stimuleert het langparkeerders om de parkeergarages te gebruiken.

Motie

De vele reacties van ondernemers uit de binnenstad (via de Vlissingse Ondernemers Centrale afdeling Vlissingen van Koninklijke Horeca Nederland) en inwoners leverden in maart 2018 een motie op van de gemeenteraad aan het college, om de parkeerduur te verlengen naar 3 uur. In april diende een groep fracties uit de gemeenteraad een initiatiefvoorstel in met hetzelfde doel.

Parkeeronderzoek

Het college had eerder al toegezegd de parkeersituatie te onderzoeken. Dit onderzoek is afgerond. Hierbij is de parkeerdruk in de hele binnenstad van Vlissingen gemeten. Daarna is een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van hetzelfde onderzoek uit 2014. Uit het parkeeronderzoek is niet gebleken dat de parkeerdruk rond de binnenstad (en daarmee het aantal autobezoekers), aanzienlijk is afgenomen. Wel heeft een lichte wijziging in de spreiding van de parkeerdruk over de aanwezige parkeercapaciteit plaatsgevonden. Het fietsgebruik kan effect hebben op de resultaten.
Het college van B&W ontraadt de gemeenteraad om de maximale parkeerduur op de Zeemanserve te verruimen naar 3 uur. De raad heeft in zijn motie namelijk aangegeven, het stimuleren van langparkeren in de parkeergarages en op de Koningsweg te ondersteunen. En dat kortparkeren in de binnenstad essentieel is voor de ondernemers in de binnenstad.

Maximaal 2 uur parkeren

De gemeente heeft diverse signalen ontvangen uit de gemeenteraad, van ondernemers uit de binnenstad en inwoners over de parkeerduur van maximaal 1 uur. In combinatie met de argumenten van gastvrijheid voor zowel bezoekers als inwoners, het behoud van een gezonde parkeerexploitatie en het niet significant wijzigen van de parkeerdruk besloot het college om de parkeerduur op de Zeemanserve te verlengen naar 2 uur.