Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Samenwerking op Walcherse stranden nog niet haalbaar

Gepubliceerd op 8 februari 2018
Veilig, schoon en aantrekkelijk Badstrand
Veilig, schoon en aantrekkelijk Badstrand

De gemeenten Veere, Vlissingen en het waterschap Scheldestromen hebben de afgelopen 2 jaar de mogelijkheid voor een samenwerking verkend. Onderzocht is of er mogelijkheden zijn door efficiënt samen te werken de kwaliteit van het strand- en kustbeheer te verhogen. En de prijs die dat kost te verlagen.

Meerwaarde

De 3 partijen wilden met de samenwerking een meerwaarde creëren. De doelstelling was daarmee de kwaliteit van veilige, schone en aantrekkelijke stranden en de kuststrook een impuls geven. Alles in het belang van de inwoners, recreanten, toeristen en uiteraard de strand- en kustondernemers. Samenwerken zou gaan leiden tot een hogere kwaliteit, een uniform beheer/beleid en lagere beheerskosten van deze gebieden. De samenwerking zou gaan gelden voor alle Walcherse stranden en het kustgebied.

Meer tijd nodig

Deze week is geconcludeerd dat die kansen er zijn, maar dat het meer tijd kost de samenwerking tot stand te brengen. Veere, Vlissingen en het waterschap Scheldestromen gaan gewoon door met het beheren van de eigen gebieden. Ze zoeken de samenwerking wel waar dat kan.
Vlissingen had het strandbeheer in 2017 uitbesteed aan de Stichting Strandexploitatie Veere. In 2018 voert Vlissingen het strandbeheer voor het Badstrand weer zelf uit. Het waterschap is verantwoordelijk voor het Nollestrand en de overige stranden op Vlissings grondgebied.

Er verandert voor het gebruik van het gebied niets. Daghokjes en slaaphuisjes worden straks gewoon geplaatst en de stranden netjes schoongemaakt. Alleen de meerwaarde van samenwerking wordt nog niet bereikt. Dat betreuren alle partijen.