Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Asbestdaken

De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel verworpen, dat een verbod op asbestdaken mogelijk maakt. Dit betekent dat er geen plicht tot het saneren van deze daken bestaat. De Eerste Kamer is in principe niet tegen een Asbestwet, maar maakt zich zorgen over de kosten die het vervangen van de giftige dakbedekking met zich meebrengt. Na de zomer van 2019 gaat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de slag met een plan over hoe verder te gaan met het saneren van asbest (-daken).
De gemeente Vlissingen wacht de landelijke ontwikkelingen af.

Landelijk Programmabureau

Het Landelijk Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken sanering gaat door met verschillende acties uit de versnellingsaanpak. Het Programmabureau publiceert in de 2e helft van 2019 een leidraad over het saneren van asbestleien.
Daarnaast wordt de Landelijke Asbestdakenkaart verder ontwikkeld en blijft de website www.asbestversnelling.nl bestaan.

Verwijderen asbestgolfplaten

Particulieren mogen nog steeds zelf hun geschroefde golfplaten (maximaal 35 vierkante meter per perceel) verwijderen. Wel moet u eerst een sloopmelding doen op het Omgevingsloket. Een sloopmelding is gratis, u betaalt alleen het speciale plastic waarin u het asbest verpakt.
Is uw dak groter of wilt u bedrijfsmatig (of als instelling) asbest verwijderen? Dan moet u dat laten doen door een gecertificeerd bedrijf.

Zie ook de productpagina 'Asbest, melding'.