Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Milieu

Gemeente Vlissingen stimuleert milieubewust gedrag bij inwoners en bedrijven, om onze leefomgeving zo schoon en duurzaam mogelijk te houden.

Asbestdaken

Alle informatie over het saneren van asbest(-daken) in de gemeente Vlissingen.


Duurzaamheid

Het Duurzaam Bouwloket is hét loket met alle informatie over duurzaam bouwen.


Grondwater

De gemeente is uw eerste aanspreekpunt voor grondwaterproblemen.


Riolering

In Vlissingen zijn 2 typen rioolstelsels aanwezig: het gemengde stelsel en het gescheiden stelsel. 


Leefomgeving en gezondheid

Onze leefomgeving heeft effect op onze gezondheid, zowel positief als negatief.

Bodem

In 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Dit besluit regelt het (her)gebruik van grond. 


Geluid

Omdat geluid schadelijke gevolgen kan hebben, is er wet- en regelgeving op dit gebied. 


Lucht

Gemeente Vlissingen is verplicht te rapporteren over de luchtkwaliteit binnen haar grondgebied. 


Stikstof

Stikstof in relatie tot (ruimtelijke) ontwikkelingen, zoals woningbouw en bouw van bedrijven.


Milieuklachten

De Milieuklachtentelefoon is bedoeld voor klachten over stank, stof, rook, roet of geluid.