Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Corona nieuwsoverzicht

In heel Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins hebben landelijke maatregelen genomen.
Om maatregelen in Zeeland te coördineren is door de Veiligheidsregio 'GRIP 4' afgekondigd. Grip staat voor 'Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure'.

Aangepaste dienstverlening gemeente

Ter bescherming van u en van onze medewerkers, vragen we u om niet naar het stadhuis te komen als dat niet noodzakelijk is. In het geval van een noodzaak, dient u vooraf een afspraak te maken. U kunt ons telefonisch bereiken via 14 0118 of via e-mail gemeente@vlissingen.nl. Een aantal zaken kunt u online regelen.
Als u in de afgelopen 14 dagen in een risicogebied voor corona bent geweest, adviseren wij u dringend om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan voordat u naar het stadhuis komt.

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van ons Digitaal loket. Om zaken online te regelen en een melding door te geven;
 • U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via publieksdiensten@vlissingen.nl.
 • Het is vanaf juli 2020 weer mogelijk om voor een groot aantal producten digitaal afspraken te maken;
 • We vragen u alleen naar het stadhuis te komen als u geen verkoudheids- of griepklachten heeft;
 • We vragen u om bij uw bezoek aan het stadhuis, tenminste 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • Wij zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden. Houdt u er rekening mee dat het langer kan duren voordat u een reactie krijgt op uw e-mail of vraag. Ook kan het langer duren voordat wij de telefoon beantwoorden;
 • De meest actuele informatie van de overheid leest u op de website www.rijksoverheid.nl/coronavirus. U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer (0800) - 13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur);
 • Tot nadere berichtgeving is het stadhuis op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten voor bezoekers. Voor de publieksbalies waren deze openingstijden al van toepassing.

Team Wmo en Jeugd

Vanaf 1 juni 2020 kunnen de medewerkers van team Wmo en jeugd weer op huisbezoek. Het uitgangspunt bij klantencontact is nog steeds:

 • Bij voorkeur telefonisch of 'online';
 • Waar face tot face contact nodig is, maakt de medewerker van het team Wmo en jeugd een afspraak;
 • Alleen een huisbezoek als het echt niet anders kan.

Huisbezoek

De huisbezoeken vinden plaats met in achtneming van de door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opgestelde maatregelen. Ook kunnen de familienetwerkberaden weer worden opgepakt, waarbij ook hier de RIVM maatregelen gelden.

Bereikbaarheid

 • Het team Wmo en Jeugd is bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 70 10;
 • Elke dag van 10.00-12.00 uur is er een spreekuur van de consulenten. Mensen die bellen kunnen dan gelijk een telefoongesprek met een consulent voeren;
 • Op dit moment kennen wij een wachttijd van 8 tot 10 weken. Houdt u er dus rekening mee dat het telefonische consult of huisbezoek niet direct na de melding zal plaatsvinden.

Crisissituatie

Buiten de openingstijden van het gemeentehuis kunt u uitsluitend in crisissituaties contact opnemen met de bereikbaarheidsdienst:

 • Voor jeugdigen tot 18 jaar, bel in geval van een crisissituatie naar telefoonnummer (085) 483 31 29;
 • Voor mensen van 18 jaar en ouder, bel in geval van een crisissituatie naar Algemeen Maatschappelijk Werk. Bereikbaar via telefoonnummer (085) 222 00 19.


Informatie over corona in 'eenvoudige' taal en andere talen

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan alle informatie over het coronavirus best veel en niet altijd even makkelijk te begrijpen zijn.

 • De Rijksoverheid heeft op haar website een aparte pagina voor anderstaligen ingericht.
 • Stichting Lezen & Schrijven heeft speciaal voor deze mensen een filmpje gemaakt over de maatregelen rondom corona, maar dan in 'eenvoudige taal';
 • Het landelijk expertisecentrum Pharos stelt de belangrijkste informatie over corona en hoe te handelen, beschikbaar in verschillende talen. Ook heeft Pharos een lijst met moeilijke woorden opgesteld;
 • GGD GHOR Nederland is de overkoepelende brancheorganisatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR). Deze organisatie heeft initiatieven van diverse organisaties samengevat in een handig overzicht voor anderstaligen, laaggeletterden, mensen met een beperking, asielzoekers, statushouders en andere nieuwkomers;
 • De Corona helpdesk voor statushouders van het Corona Actiecomité Statushouders (CAS) biedt specifieke informatie voor deze doelgroep.

Nieuws

Meer nieuws