Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Corona nieuwsoverzicht

In heel Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins hebben landelijke maatregelen genomen.
Om maatregelen in Zeeland te coördineren is door de Veiligheidsregio 'GRIP 4' afgekondigd. Grip staat voor 'Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure'.

Aangepaste dienstverlening gemeente

Ter bescherming van u en van onze medewerkers, vragen we u om niet naar het stadhuis te komen als dat niet noodzakelijk is. In het geval van een noodzaak, dient u vooraf een afspraak te maken. U kunt ons telefonisch bereiken via 14 0118 of via e-mail gemeente@vlissingen.nl. Een aantal zaken kunt u online regelen.
Als u in de afgelopen 14 dagen in een risicogebied voor corona bent geweest, adviseren wij u dringend om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan voordat u naar het stadhuis komt.

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van ons Digitaal loket. Om zaken online te regelen en een melding door te geven;
 • U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via publieksdiensten@vlissingen.nl.
 • Het is vanaf juli 2020 weer mogelijk om voor een groot aantal producten digitaal afspraken te maken;
 • We vragen u alleen naar het stadhuis te komen als u geen verkoudheids- of griepklachten heeft;
 • We vragen u om bij uw bezoek aan het stadhuis, tenminste 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • Wij zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden. Houdt u er rekening mee dat het langer kan duren voordat u een reactie krijgt op uw e-mail of vraag. Ook kan het langer duren voordat wij de telefoon beantwoorden;
 • De meest actuele informatie van de overheid leest u op de website www.rijksoverheid.nl/coronavirus. U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer (0800) - 13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur);
 • Tot nadere berichtgeving is het stadhuis op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten voor bezoekers. Voor de publieksbalies waren deze openingstijden al van toepassing.

Team Wmo en Jeugd

Vanaf 1 juni 2020 kunnen de medewerkers van team Wmo en jeugd weer op huisbezoek. Het uitgangspunt bij klantencontact is nog steeds:

 • Bij voorkeur telefonisch of 'online';
 • Waar face tot face contact nodig is, maakt de medewerker van het team Wmo en jeugd een afspraak;
 • Alleen een huisbezoek als het echt niet anders kan.

Huisbezoek

De huisbezoeken vinden plaats met in achtneming van de door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opgestelde maatregelen. Ook kunnen de familienetwerkberaden weer worden opgepakt, waarbij ook hier de RIVM maatregelen gelden.

Bereikbaarheid

 • Het team Wmo en Jeugd is bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 70 10;
 • Elke dag van 10.00-12.00 uur is er een spreekuur van de consulenten. Mensen die bellen kunnen dan gelijk een telefoongesprek met een consulent voeren;
 • Op dit moment kennen wij een wachttijd van 8 tot 10 weken. Houdt u er dus rekening mee dat het telefonische consult of huisbezoek niet direct na de melding zal plaatsvinden.

Crisissituatie

Buiten de openingstijden van het gemeentehuis kunt u uitsluitend in crisissituaties contact opnemen met de bereikbaarheidsdienst:

 • Voor jeugdigen tot 18 jaar, bel in geval van een crisissituatie naar telefoonnummer (085) 483 31 29;
 • Voor mensen van 18 jaar en ouder, bel in geval van een crisissituatie naar Algemeen Maatschappelijk Werk. Bereikbaar via telefoonnummer (085) 222 00 19.


Informatie over corona in 'eenvoudige' taal en andere talen

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan alle informatie over het coronavirus best veel en niet altijd even makkelijk te begrijpen zijn.

 • De Rijksoverheid heeft op haar website een aparte pagina voor anderstaligen ingericht.
 • Stichting Lezen & Schrijven heeft speciaal voor deze mensen een filmpje gemaakt over de maatregelen rondom corona, maar dan in 'eenvoudige taal';
 • Het landelijk expertisecentrum Pharos stelt de belangrijkste informatie over corona en hoe te handelen, beschikbaar in verschillende talen. Ook heeft Pharos een lijst met moeilijke woorden opgesteld;
 • GGD GHOR Nederland is de overkoepelende brancheorganisatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR). Deze organisatie heeft initiatieven van diverse organisaties samengevat in een handig overzicht voor anderstaligen, laaggeletterden, mensen met een beperking, asielzoekers, statushouders en andere nieuwkomers;
 • De Corona helpdesk voor statushouders van het Corona Actiecomité Statushouders (CAS) biedt specifieke informatie voor deze doelgroep.


26 juni 2021, Het kabinet heeft op 26 juni de 4e stap in het openingsplan gezet

Een aantal maatregelen zijn, onder voorwaarden, aangepast of versoepeld.
Lees meer.

 

5 juni 2021, Het kabinet heeft op 5 juni de 3e stap in het openingsplan gezet

Een aantal maatregelen zijn, onder voorwaarden, aangepast of versoepeld.
Lees meer.


19 mei 2021, Het kabinet heeft op 19 mei de 2e stap in het openingsplan gezet

Een aantal maatregelen zijn, onder voorwaarden, aangepast of versoepeld.
Lees meer.


28 april 2021, Het kabinet heeft op 28 april de 1e stap in het openingsplan gezet

Een aantal maatregelen zijn, onder voorwaarden, aangepast of versoepeld.
Lees meer.


19 april 2021, Aanpassing pagina Tijdelijke vergroting terrassen horeca

In de gemeenteraad van april 2021 is de 1e wijzigingsverordening precariobelasting vastgesteld.
Lees meer


15 april 2021, Orionis Walcheren verruimt regeling voor huishoudens in financiële nood

Het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren heeft besloten de regels van de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) per direct aan te passen.
Lees meer.


8 april 2021, Zeeuwse culturele instellingen als testpilot voor veilige heropening

De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF), Nationale Monumentenorganisatie, de Museumvereniging en het kabinet kondigden dinsdag 6 april 2021 aan van start te gaan met een testpilot bij culturele instellingen in heel Nederland. Ook in Zeeland.
Lees meer.


8 april 2021, Initiatief 'OPEN' voor jongeren en jongvolwassenen

Jongeren en jongvolwassenen moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren, terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren.
Lees meer.


22 maart 2021, Tijdelijke vergroting terrassen horeca

Het college heeft ook voor 2021 besloten om grotere terrassen bij horecabedrijven toe te staan. Deze mogelijkheid wordt geboden vanaf het moment dat de horeca (gedeeltelijk) open mag met de voorwaarden die op dat moment gelden.
Lees meer.


16 maart 2021, Sportieve kans voor sportscholen en sportverenigingen

De gemeente biedt de 3e verdieping van parkeergarage Scheldeplein aan als beschikbare locatie voor sportieve activiteiten.
Lees meer.


15 maart 2021, 'Prikfraudeurs' vaccinatie corona actief

Er zijn oplichters actief die zich voordoen als medewerkers van de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Er doen berichten de ronde dat de GGD ouderen belt over een vaccinatie aan huis.
Lees meer.


2 maart 2021, Aanpassing coronamaatregelen

Aanpassing Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19.
Lees meer.


17 februari 2021, Regeling 'Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten' per 1 maart 2021

Vanaf 1 maart kunt u de regeling 'Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten' (TONK) aanvragen bij Orionis Walcheren. Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en hierdoor in de financiële problemen raken.
Lees meer.


11 februari 2021, Extra coronamaatregelen vervoer regiotaxi

Voor uw eigen veiligheid, de veiligheid van de chauffeur en van uw medereizigers, wordt het verplicht om een medisch mondkapje te dragen. Deze maatregel gaat in op 15 februari 2021.
Lees meer.


9 februari 2021, Doe uw mondkapje in de juiste bak!

Sinds 1 december 2020 is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht in alle openbare- en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen.
Lees meer.


27 januari 2021, 'Chat Veilig Thuis'

'Chat Veilig Thuis' tijdens periode avondklok ook ’s avonds bereikbaar.
Lees meer.


26 januari 2021, Verklaring Zeeuwse burgemeesters over de rellen

De 13 Zeeuwse burgemeesters hebben een gezamenlijke verklaring over de rellen in Nederland opgesteld.
Lees meer.


22 januari 2021, Avondklok

Het kabinet is van mening dat er verdere maatregelen getroffen moeten worden in de aanpak van het coronavirus. Op 21 januari 2021 heeft de Tweede Kamer besloten een avondklok in te stellen.
Lees meer.


13 januari 2021, Aanpassing coronamaatregelen

Op 12 januari 2021 kondigde premier Rutte een verzwaring aan van de maatregelen. Hiervoor is de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 aangepast.
Lees meer.


16 december 2020, Gevolgen lockdown voor het doelgroepenvervoer

Het vraagafhankelijk Wmo-vervoer wordt tijdens de 'harde lockdown' tot en met 19 januari 2021 in afgeslankte vorm uitgevoerd.
Lees meer.


15 december 2020, Aanpassing coronamaatregelen

Op 14 december 2020 kondigde premier Rutte een verzwaring aan van de maatregelen. Hiervoor is de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 aangepast.
Lees meer.


30 november 2020, Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 per 1 december 2020

Vanaf 1 december 2020 treedt de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 in werking, met alle bijbehorende regelingen.
Lees meer.


19 november 2020, Aanpassingen op pagina 'Corona en ondernemers'

De tekst op de pagina met maatregelen voor ondernemers is aangepast.
Opmerking: deze tijdelijke pagina is samengevoegd met een andere pagina en bestaat niet meer.  
 


18 november 2020, Aanpassingen op pagina 'Corona en ondernemers'

De tekst op de pagina met maatregelen voor ondernemers is aangepast.
Opmerking: deze tijdelijke pagina is samengevoegd met een andere pagina en bestaat niet meer. 


5 november 2020, Persoonlijke boodschap burgemeester

Burgemeester B. van den Tillaar heeft wederom een persoonlijke videoboodschap opgenomen.


4 november 2020, Aanpassingen op pagina 'Corona en ondernemers'

De tekst op de pagina met maatregelen voor ondernemers is aangepast.
Opmerking: deze tijdelijke pagina is samengevoegd met een andere pagina en bestaat niet meer. 


20 oktober 2020, Gooi corona-afval in de (juiste) afvalbak

Veel handschoenen en mondkapjes belanden op straat, in het riool of bij het plastic afval. Maar het is 'restafval'.
Lees meer.


14 oktober 2020, Persoonlijke boodschap burgemeester

Burgemeester B. van den Tillaar heeft een persoonlijke videoboodschap opgenomen.


14 en 15 oktober 2020, Aanpassingen op pagina 'Corona en ondernemers'

De tekst op de pagina met maatregelen voor ondernemers is aangepast.
Opmerking: deze tijdelijke pagina is samengevoegd met een andere pagina en bestaat niet meer. 


6 oktober 2020, Aanpassingen op pagina 'Corona en ondernemers'

De tekst op de pagina met maatregelen voor ondernemers is aangepast.
Opmerking: deze tijdelijke pagina is samengevoegd met een andere pagina en bestaat niet meer. 

 

29 september 2020, Aanpassingen op pagina 'Corona en ondernemers'

De tekst op de pagina met maatregelen voor ondernemers is aangepast.
Opmerking: deze tijdelijke pagina is samengevoegd met een andere pagina en bestaat niet meer. 


19 augustus 2020, Als u in een risicogebied bent geweest

Als u in de afgelopen 14 dagen in een risicogebied voor corona bent geweest, adviseren wij u dringend om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan voordat u naar het stadhuis komt.


13 augustus 2020, Wethouder Verhage bezocht Vlissingse corona-testlocatie

Een korte impressie van het bezoek van wethouder E. Verhage.
Lees meer.


31 juli 2020, Vlissingen vanaf 3 augustus 2020 ook testlocatie corona

Vanaf maandag 3 augustus 2020 is het ook mogelijk om in Vlissingen te laten testen op het coronavirus (COVID-19). 
Lees meer


29 juli 2020, Aanwijzingsbesluit boulevards gemeente Vlissingen

De Veiligheidsregio Zeeland heeft op verzoek van de gemeente Vlissingen op grond van de geldende noodverordening, een aanwijzingsbesluit genomen voor de Vlissingse boulevards. Dit besluit is genomen met het oog op de te verwachte toeristische drukte.
Het aanwijzingsbesluit geldt voor de Boulevards Evertsen, -Bankert en -De Ruijter. Het is in de betreffende periode dan niet toegestaan voor gemotoriseerd verkeer (zoals auto-, motor-, scooter- en bromfietsverkeer) om aanwezig te zijn op de Boulevards.

 

9 juli 2020, Aanpassingen op pagina 'Corona en evenementen'

De tekst op de pagina met maatregelen rondom evenementen is aangepast.
Opmerking: deze tijdelijke pagina is samengevoegd met een andere pagina en bestaat niet meer. 


3 juli 2020, Aanpassingen op pagina 'Corona en evenementen'

De tekst op de pagina met maatregelen rondom evenementen is aangepast.
Opmerking: deze tijdelijke pagina is samengevoegd met een andere pagina en bestaat niet meer. 


1 juli 2020, Aanpassingen op pagina 'Corona en ondernemers'

De tekst op de pagina met maatregelen voor ondernemers is aangepast.
Opmerking: deze tijdelijke pagina is samengevoegd met een andere pagina en bestaat niet meer. 


1 juli 2020, Binnensportaccommodaties gemeente Vlissingen open

Op 1 juli gaan de binnensportaccomodaties die in beheer zijn van de gemeente weer open.

 

25 juni 2020, Aanpassingen op pagina 'Corona en ondernemers'

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van 24 juni 2020, is de tekst op de pagina met maatregelen voor ondernemers aangepast.
Opmerking: deze tijdelijke pagina is samengevoegd met een andere pagina en bestaat niet meer. 


15 juni 2020, Aanpassing maatregelen campings en onderwijs

Per 15 juni mag het sanitair weer open bij campings en dergelijke. Ook zijn de regels voor het onderwijs aangepast.
Lees meer.


11 juni 2020, Huwelijk en geregistreerd partnerschap

De regering heeft het huidige verbod op bijeenkomsten verlengd tot 1 september. Huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties mogen onder bepaalde voorwaarden wel doorgaan.
Lees meer.


1 juni 2020, Gemeente start weer met ophalen oud papier

Nu de overheid en de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RVIM) de richtlijnen wat verruimen, kunnen we weer starten met het inzamelen van oud papier.
Lees meer.


1 juni 2020, Iedereen met klachten kan zich vanaf 1 juni laten testen

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. De test kan aantonen of u het coronavirus op het moment van afnemen heeft. Daarom heeft het alleen zin om te testen bij klachten.
Lees meer.

 

28 mei 2020, Wmo-vervoer start op 1 juni onder voorwaarden op

Nu de samenleving geleidelijk weer op gang komt, neemt de vraag naar Wmo-vervoer sterk toe. Daarom is het vanaf 1 juni 2020 voor Zeeuwse pashouders weer mogelijk om onder voorwaarden gebruik te maken van Wmo-vervoer.
Lees meer.


26 mei 2020, Vrijwilligerswerk organiseren in de 1,5 meter economie

Bij het organiseren van vrijwilligerswerk in de 1,5 meter economie kan de situatie elke week anders zijn.
Lees meer.


22 mei 2020, aanvullende informatie Coronamonitor Zeeland

Provincie Zeeland heeft haar Coronamonitor voorzien van nieuwe informatie over de coronamaatregelen in Zeeland en de gevolgen hiervan.


20 mei 2020, pagina 'Maatregelen voor ondernemers horeca'

Gemeente Vlissingen heeft een aparte pagina geopend voor ondernemers in de horecabranche.
Opmerking: deze tijdelijke pagina is samengevoegd met een andere pagina en bestaat niet meer. 


20 mei 2020, Skatepark Nollebos weer open

Op woensdag 20 mei wordt aan het eind van de middag het skatepark in het Nollebos weer geopend.
Lees meer.


15 mei 2020, Zeeuwse maatregelen toerisme

Veiligheidsregio Zeeland wil in verantwoorde stappen het toerisme verder toelaten. Per 15 mei heeft zij de corona maatregelen verder versoepeld.
Lees meer.


14 mei 2020, VIP-avond 28 mei gaat niet door

De VIP-avond van 28 mei gaat door de huidige corona maatregelen niet door. De mensen die zich hebben opgegeven, hebben een bericht van ons ontvangen via de e-mail.
Lees meer.


8 mei 2020, GGD Zeeland: "Verpleeghuis Ter Reede Koudekerkseweg start 11 mei met aangepaste bezoekregeling"

Vanaf maandag 11 mei 2020 wordt een 1e stap gezet in een versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Doel van de versoepeling is om te zoeken naar de juiste balans tussen het voorkomen van besmetting met het coronavirus en alle aspecten met betrekking tot kwaliteit van leven. Verpleeghuis Ter Reede Koudekerkseweg (WVO zorg) in Vlissingen doet mee aan de landelijke proef ‘verruiming van de bezoekregeling in coronatijd’.
Lees meer.


7 mei 2020, Nieuwe maatregelen voor ondernemers

Op woensdag 6 mei 2020 kondigde het kabinet een stappenplan van maatregelen aan voor ondernemers.
Opmerking: deze tijdelijke pagina is samengevoegd met een andere pagina en bestaat niet meer. 


6 mei 2020, Informatie Persoonsgebonden Budget

Maakt u gebruik van een Persoonsgebonden Budget (PGB) om zorg in te kopen onder de Jeugdwet of de Wmo? Dan heeft de gemeente belangrijke informatie voor u over de continuïteit van de zorg tijdens de corona crisis.
Lees meer.


29 april 2020, Persoonlijke boodschap burgemeester

Burgemeester B. van den Tillaar heeft een persoonlijke videoboodschap opgenomen.


24 april 2020, Aanwijzingsbesluit boulevards

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland heeft op verzoek van burgemeester Van den Tillaar op grond van de geldende noodverordening, een aanwijzingsbesluit genomen voor de boulevards. In de maand april is het al verschillende keren nodig geweest om de boulevards tijdelijk te sluiten voor motorvoertuigen.
Lees meer.


24 april 2020, Steunmaatregelen voor ondernemers

De door de overheid opgelegde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, hebben ingrijpende gevolgen voor ondernemers. Een groot deel  ziet de omzet drastisch dalen of zelfs helemaal wegvallen. Bij de gemeente Vlissingen komen uiteenlopende verzoeken om steun binnen, vaak betreft dit financiële steun. Het college van burgemeester en wethouders heeft een kader vastgesteld op basis waarvan steunverzoeken zullen worden beoordeeld.
Lees meer.


21 april 2020, Maatregelen corona verlengd

Het kabinet heeft op 21 april 2020 besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. In een persbericht heeft de rijksoverheid aangegevens wat er wijzigt en wanneer sommige besluiten ingaan.
Lees meer.


20 april 2020, Gewijzigde openingstijden Ondernemersloket

Bij het Ondernemersloket kunnen ondernemers telefonisch terecht kunt voor vragen en advies over de verschillende noodmaatregelen tijdens de coronacrisis. Het telefoonnummer is (0118) 43 39 90.
Vanaf maandag 20 april zijn de openingstijden aangepast. Het loket is alleen telefonisch bereikbaar op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur.


20 april 2020, Opbouw Corona-collectie Zeeuws Archief

Het Zeeuws Archief roept iedereen op om foto's, video’s of voorwerpen die de realiteit van de coronacrisis in Zeeland laten zien, aan het archief over te dragen. Het historisch centrum wil een grote 'corona-collectie' opzetten, om toekomstige generaties te laten zien hoe het leven veranderde tijdens de coronacrisis.
Lees meer.


14 april 2020, Geen festiviteiten op Koningsdag 27 april

Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er op Koningsdag geen festiviteiten in de gemeente Vlissingen.


14 april 2020, Extra psychische ondersteuning door Emergis

In deze moeilijke tijd waarin fysiek sociaal contact niet altijd even makkelijk is, kunnen mensen elke dag tussen 9.00 en 21.00 uur bellen met de Emergis telefoonlijn. Dit geldt ook voor personen die geen cliënt van Emergis zijn.
Lees meer.


9 april 2020, Persoonlijke boodschap burgemeester

Burgemeester B. van den Tillaar heeft een persoonlijke videoboodschap opgenomen.


8 april 2020, afsluiting Boulevards voor verkeer

Vanaf woensdagmiddag 8 april zijn de boulevards Boulevard Evertsen, Boulevard Bankert en Boulevard De Ruyter in Vlissingen gesloten voor verkeer. Mocht het nodig zijn, dan kunnen hier locaties aan toegevoegd worden. De maatregelen gelden in ieder geval tot en met maandag 13 april, mogelijk houden we ze langer aan.


3 april 2020, Open brief aan medewerkers vitale organisaties

Het college van B&W heeft op een open brief aan alle medewerkers van vitale organisaties in de coronacrisis gepubliceerd.
Lees meer.


3 april 2020, Skatepark Nollebos niet meer gebruiken

Het skatepark in het Nollebos mag tot nader order niet gebruikt worden en wordt voor dit doel ook fysiek afgesloten. Deze locatie blijkt nog te veel in trek voor groepen jongeren. Bovendien wordt er geen 1,5 meter afstand gehouden. We roepen jongeren op om op een ander manier een frisse neus te halen en dat niet in groepsverband te doen.
Lees meer.


3 april 2020, Persoonlijke boodschap burgemeester

Burgemeester B. van den Tillaar heeft een persoonlijke videoboodschap opgenomen.


1 april 2020, Verklaring recreatief of niet-recreatief gebruik

De 'Verklaring recreatief of niet-recreatief gebruik' is als download toegevoegd aan de pagina Maatregelen voor ondernemers in aanpak coronavirus. Een hulpmiddel voor ondernemers bij het op de juiste manier registreren van de nachtverblijven, niet zijnde recreanten.

 

30 maart 2020, raads- en commissievergaderingen

De commissie Ruimte van 17 maart 2020 was vervallen, ook de commissie Algemeen en Sociaal van 2 april 2020 zal niet doorgaan. Hier is toe besloten op advies van de minister van Binnenlandse Zaken. Helaas is er voor de raadsvergaderingen geen digitaal alternatief, raadsleden moeten namelijk fysiek bij een raadsvergadering aanwezig zijn. Om die reden is er de spoedwet Digitaal vergaderen.
Lees meer.


30 maart 2020, Corona helpdesk voor statushouders

De meeste informatie over Corona is in het Nederlands. Onder statushouders zijn er nog veel mensen die het Nederlands onvoldoende beheersen. Deze personen kunnen contact opnemen met de Corona helpdesk, een initiatief van het Corona Actiecomité Statushouders (CAS).

 • De helpdesk is op werkdagen van 14.00-16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (085) 580 88 00;
 • Mensen kunnen hun vragen in het Arabisch of Tigrinya stellen;
 • De dienstverlening is gratis.


27 maart 2020, nieuwe noodverordening Veiligheidsregio

Op vrijdag 27 maart is door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland de nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze heeft gevolgen voor de toeristische sector. Op de website ZeelandVeilig.nl treft u het volledige bericht in het liveblog. Ook vindt u daar een overzicht van vragen en antwoorden.
Lees meer.


27 maart 2020, één loket voor alle Walcherse ondernemers

Om Walcherse ondernemers in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te ondersteunen, slaan de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en Orionis Walcheren de handen ineen. Op 27 maart 2020 openen zij een gezamenlijk Ondernemersloket.
Alle Walcherse ondernemers met of zonder personeel, kunnen bij het Ondernemersloket terecht met hun vragen en voor advies. Het loket is alleen telefonisch bereikbaar. Van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren (8.30-17.00 uur) op telefoonnummer (0118) 43 39 90.
Lees meer.


27 maart 2020, persoonlijke boodschap burgemeester

Burgemeester B. van den Tillaar heeft een persoonlijke videoboodschap opgenomen.

 

27 maart 2020, wijziging in ophalen oud papier en extra afval

Het huis aan huis ophalen van oud papier door de gemeente, verenigingen en kerken stopt. Wij vragen u om het oud papier zoveel mogelijk zelf op te sparen of wegbrengen naar de ondergrondse oud papier continers of de Milieustraat. In de binnenstad haalt de gemeente nog wel het oud papier op van de ondernemers.

Extra afval door voorjaarsschoonmaak

Als gemeente merken we dat veel mensen juist nu bezig zijn met de voorjaarsschoonmaak. Begrijpelijk, maar het zorgt voor veel extra afval. We zien dat de ondergrondse afvalcontainers eerder vol zijn en daardoor wordt er veel afval naast de containers gezet. Team Stadsbeheer rijdt de komende tijd extra rondes langs de ondergrondse containers.
Lees meer.


26 maart 2020, informatie over corona in eenvoudige taal

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan alle informatie over het coronavirus best veel en niet altijd even makkelijk te begrijpen zijn. Stichting Lezen & Schrijven heeft speciaal voor deze mensen een filmpje gemaakt over de maatregelen rondom corona, maar dan in 'eenvoudige taal'.


25 maart 2020, informatie in andere talen dan Nederlands

Het landelijk expertisecentrum Pharos stelt de belangrijkste informatie over corona en hoe te handelen, beschikbaar in verschillende talen
Ook de Rijksoverheid heeft op haar website een aparte pagina voor anderstaligen ingericht.


25 maart 2020, afgelaste evenementen

De door het kabinet genomen maatregelen in de strijd tegen het coronoavirus, betreffen ook evenementen en bijeenkomsten. Wij hebben een lijst samengesteld met evenementen die zijn afgelast (pdf, 42 KB) (Lees voor). Deze lijst loopt tot 1 juni a.s., uiteraard vullen wij deze daar waar nodig aan.
Zie ook onze evenementenpagina.


24 maart 2020, geboekte huwelijken/partnerschappen

De maatregelen rondom het coronavirus hebben gevolgen voor de huwelijken/partnerschappen die geboekt zijn tot 1 juni 2020. Vanwege de grote druk op de gemeentelijke organisatie vragen wij u om hiervoor niet naar ons te bellen. Wij nemen contact met u op.


23 maart 2020, aangescherpte maatregelen kabinet

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen;
 • Bezoek thuis: maximaal 3 mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.;
 • Als u kucht, hoest of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden;
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni 2020 (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering;
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen, om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden;
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere personen in 'contactberoepen' op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij hun vak niet meer mogen uitoefenen;
 • Casino’s vallen vanaf 23 maart onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart;
 • Locaties zoals vakantieparken moeten maatregelen treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als locaties daar niet toe in staat zijn, dan mogen gemeenten deze locaties sluiten;
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
  Markten zijn hiervan uitgesloten, omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is;
 • De bestaande maatregelen wil de overheid beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten; zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd;
 • Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid met de aangescherpte maatregelen.

 

21 maart 2020, lijst veelgestelde vragen op website Zeeland Veilig

Op de website van Zeeland Veilig vindt u naast de meest actuele informatie over het coronoavirus, ook alle maatregelen en een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ). Deze lijst wordt elke dag rond 17.00 uur ververst.

Andere talen

De website is ook aangevuld met een pagina voor anderstaligen, met informatie in het Engels, Duits, Arabisch, Turks en Pools.


20 maart 2020, gemeentelijke belastingsmaatregelen voor ondernemers

De gemeenten Vlissingen, Middelburg, Schouwen-Duiveland en Veere nemen een pakket maatregelen om de gevolgen van de corona crisis voor ondernemers en verenigingen te verzachten. Lees het volledige bericht.


20 maart 2020, komende burgerschouwen afgelast

Tijdens een burgerschouw bekijkt de gemeente samen met een groep inwoners de openbare ruimte in een bepaald gebied. In welke mate zijn zaken 'schoon, heel en veilig'. Alle geplande burgerschouwen zijn afgelast.


20 maart 2020, aangepaste openingstijden Orionis per 23 maart

Vanaf maandag 23 maart is Orionis Walcheren geopend van maandag tot en met vrijdag  tussen 10.00-12.00 uur. Dit is alleen voor mensen met een afspraak. Afspraken maakt Orionis alleen als dat echt noodzakelijk is. Overige zaken handelen worden via de telefoon en e-mail afgehandeld.


19 maart 2020, Sligro tijdelijk open voor 'gewone consument'

Om de voedselvoorziening in Nederland op peil te houden, gaat in Zeeland (en dus ook in Vlissingen) groothandel Sligro open voor de gewone consument. Normaal gesproken kunt u bij Sligro alleen boodschappen doen als ondernemer met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het hele assortiment is beschikbaar, met uitzonderingen van tabakswaren en sterk alcoholische drank.


19 maart 2020, persoonlijke boodschap burgemeester

Burgemeester B. van den Tillaar heeft een persoonlijke videoboodschap opgenomen.


19 maart 2020, weekmarkt 20 maart gaat door

De weekmarkt in het centrum van Vlissingen gaat vrijdag 20 maart door. Voorwaarde is wel u ter plaatse niets mag consumeren (eten en drinken), alles wat u op de weekmarkt koopt moet u direct meenemen! Dit geldt ook voor de standplaatsen elders in de gemeente.


19 maart 2020, noodopvang kinderen

Het kabinet heeft besloten om met ingang van 16 maart 2020 de kinderopvang en scholen vanwege het coronavirus te sluiten. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Op de website van de Rijksoverheid treft u het volledige bericht aan, inclusief de lijst met cruciale beroepsgroepen.

Situatie in Vlissingen

 • Kinderopvang Walcheren (KOW) heeft noodopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Kinderdagverblijf De Tuimelaar is open voor kinderen (hele dagopvang) van ouders met vitale beroepen. Er zijn ook mogelijkheden voor voorschoolse- en buitenschoolse opvang en is eventueel aanbod voor 24 uurs opvang. Lees meer op de website van de KOW . Voor voorschoolse- en buitenschoolse opvang kunt u ook terecht bij Stichting Prokino (locatie Juultje VSV);
 • Op de basisscholen is er aanbod voor de opvang van kinderen met ouders werkzaam in cruciale beroepsgroepen. Als ouder kunt u informeren bij de school van uw kind;
 • De bovengenoemde maatregelen voor de kinderopvang gelden ook voor de gastouderopvang. Gastouders mogen ook alleen kinderen opvangen van ouders met een vitaal beroep;
 • De berichtgeving geldt ook voor de opvang in de voorziening van de vraagouder(s).

Voor actuele informatie verwijzen we u ook naar de algemene website van de Rijksoverheid, die ook rubrieken met veel gestelde vragen over onderwijs en kinderopvang bevat.
Scholen, kinderopvangorganisaties, gastouders of ouders/verzorgers met vragen kunnen zich bij de gemeente melden via e-mail noodopvang@vlissingen.nl of telefoonnummer 14 0118.


19 maart 2020, nieuwe coronapagina op website Zeeland Veilig

Lees meer op de website van Zeeland Veilig. Op deze website vindt u naast de meest actuele informatie, ook een overzicht van alle maatregelen en een lijst met veelgestelde vragen (FAQ).


18 maart 2020, aanvullende maatregelen voor ondernemers

Zie voor alle informatie de pagina Corona en ondernemers.


18 maart 2020, stadhuis op vrijdagmiddag gesloten

Tot en met 6 april 2020 is het stadhuis op vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur gesloten voor bezoekers.


17 maart 2020, huisafval blijven we ophalen

Gelet op de nieuwe richtlijnen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), blijven wij het afval gewoon ophalen. Wilt u uw rolcontainer(s) zoveel mogelijk aan de openbare weg aan bieden, om zo het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden! Ook vragen wij u om verzoeken voor het ophalen van grofvuil voorlopig te beperken.


16 maart 2020, aangepaste noodverordening

Een noodverordening kan op basis van de Gemeentewet door de burgemeester worden vastgesteld, als er vrees bestaat voor 'ernstige wanordelijkheden' of in het geval van een ramp. De gemeenteraad moet deze verordening goedkeuren. Op 16 maart is de volgende noodverordening vastgesteld. Deze komt in de plaats van de noodverordening van 14 maart 2020.


16 maart 2020, gemeentelijke accommodaties dicht

Alle gemeentelijke accommodaties (sport en welzijn) zijn gesloten tot 28 april 2020. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, kan het zijn dat wij deze datum tussentijds aanpassen.


16 maart 2020, afstand bewaren!

Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk, 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.


15 maart 2020, maatregelen voor ondernemers

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Enkele maatregelen zijn direct van invloed op ondernemers in Vlissingen. Zie voor meer informatie de pagina Maatregelen voor ondernemers in aanpak coronavirus.


15 maart 2020, nieuwsupdate maatregel kabinet

Aanvullende maatregelen kabinet coronavirus

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april 2020. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn gebaseerd op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo;
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Lees meer over de lijst van cruciale beroepsgroepen;
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo;
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april;
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april;
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om als het mogelijk is 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen;
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.
   

Nieuws

Meer nieuws