Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Tijdelijke vergroting terrassen horeca

Het college heeft ook voor 2021 besloten om grotere terrassen bij horecabedrijven toe te staan. Deze mogelijkheid wordt geboden vanaf het moment dat de horeca (gedeeltelijk) open mag met de voorwaarden die op dat moment gelden.
Hiermee probeert het college opnieuw ruimte te geven en zo de horecabedrijven te steunen in deze moeilijke periode.

Wie komt er in aanmerking?

Iedere horeca ondernemer in de gemeente kan een aanvraag indienen. Alleen de horecabedrijven aan de Scheldestraat en de Aagje Dekenstraat zijn uitgesloten. Ook onder normale omstandigheden is een terras daar niet toegestaan.

Hoe komt u in aanmerking voor een groter terras?

Als u in aanmerking wilt komen voor een groter terras, dan moet u een aanvraag hiervoor indienen. U vraagt daarmee een tijdelijke aanvulling aan op uw bestaande exploitatievergunning (met terras) en eventuele Drank- en horecavergunning.
U vraagt dit aan door het formulier ‘Aanvraag tijdelijk terras’ in te vullen, te ondertekenen en te sturen naar e-mail gemeente@vlissingen.nl. Het aanvraagformulier vindt u in de bijgevoegde downloadtabel.

Voorwaarden aanvraag

 1. Bij het gebruik van de terrassen blijven de landelijke maatregelen van toepassing;
   
 2. De terrassen zijn tijdelijk van aard. Tot 1 november 2021 wordt dit toegestaan of totdat de maatregelen vanwege COVID-19 op horecabedrijven eerder eindigen dan deze datum. Als het toegestaan is om eerder dan 1 november 2021 evenementen te mogen houden, moet het tijdelijke terras tijdens het evenement verwijderd worden. Na het evenement mag het terras teruggeplaatst worden, zolang dit voor 1 november 2021 is;
   
 3. In aanvulling op het bestaande beleid mag het tijdelijke terras bestaan uit tafels, stoelen en eventueel parasols (geen vaste bevestiging op de grond);
   
 4. In afwijking van het bestaande beleid staan we voor de tijdelijke terrassen toe dat de manier van afzetten mag gebeuren door het tijdelijk plaatsen van tape, doek en/of plantenbakken; 
   
 5. Het plaatsen van tijdelijke terrasschermen en tijdelijke tappunten zijn ook mogelijk voor het tijdelijke terras volgens het huidige beleid;
   
 6. Als een tijdelijke overkapping gewenst is, gelden de volgende voorwaarden in afwijking van het bestaande beleid.
  a. Er vindt tijdens de maatregelen vanwege COVID-19 geen welstandstoets plaats, omdat het gaat om een tijdelijke situatie;
  b. Als materiaal is niet toegestaan PVC zeil (plastic);
  c. Verzocht wordt om aan te sluiten bij de bestaande kleur van de aanwezige parasols op de andere terrassen. Indien deze niet aanwezig zijn gaat de voorkeur uit naar een donkere kleur (zwart, donkerblauw, donkerrood of donkergroen). Andere kleuren moeten worden voorgelegd en worden individueel bekeken;
  d. Het gekozen materiaal moet bestand zijn tegen storm; 
  e. De overkapping moet brandwerend zijn. Dit wordt getoetst bij het verlenen van de omgevingsvergunning;
  f. De overkapping mag alleen bestaan uit de constructie met een dak en maximaal 1 gesloten wand (bij 2 of meer gesloten wanden gaat het om een gebouw en is het geen overkapping meer);
  g. Een tijdelijke omgevingsvergunning moet aangevraagd en verleend worden. Dit moet expliciet in het besluit staan en moet dus aangegeven zijn in de aanvraag voor het tijdelijke terras.
   
 7. De vluchtweg van aangrenzende gebouwen moet gewaarborgd zijn (vrij van obstakels). Vervoer vanwege calamiteiten moet direct mogelijk zijn;
   
 8. Voor elke locatie wordt maatwerk verricht. Hierbij wordt onder andere gekeken naar openbare orde en veiligheid, de inrichting van de openbare ruimte, de doorgangen voor hulpdiensten, fietsers, voetgangers en minder validen. Deze uitgangspunten zijn ook opgenomen in de regels terrassenbeleid en -uitvoering Vlissingen 2018.

Kosten 

Op basis van de Legesverordening Vlissingen, kost het geld om de aanvraag voor een tijdelijke vergunning in behandeling te nemen. Volgens de Legesverordening Vlissingen 2021 geldt het tarief van maximaal € 180,-. Zoals genoemd in artikel 3.1.1.4.2 van de tarieventabel.

Precariobelasting

In de gemeenteraad van april 2021 is de 1e wijzigingsverordening precariobelasting vastgesteld. Met dit besluit is voor het jaar 2021 het aangepaste tarief van 50% vastgesteld voor het gebruik van de gemeentegrond als terras (wijziging artikel 5.1.4 van de verordening precariobelasting 2021).

Contact

Als u vragen heeft over uw aanvraag of u wilt het aanvraagformulier opvragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw K. van Sabben van de gemeente. Bereikbaar via e-mail kvansabben@vlissingen.nl of telefoonnummer (0118) 48 72 73. 
Als mevrouw van Sabben niet bereikbaar is, neemt u dan contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Vlissingen 14 0118.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Aanvraagformulier_tijdelijk_terras Download Lees voor