Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontheffing Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Het kabinet heeft maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (hierna: Twm) in werking getreden. Doel van de wet is dat er een betere juridische basis komt voor de coronamaatregelen. 
De Twm is ervoor om de positie van het lokale bestuur en de lokale democratie in het bestrijden van de (gevolgen van) het virus te versterken.

Ontheffing coronamaatregelen

De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen voor een aantal van deze maatregelen, ontheffing te verlenen. Dit geldt voor de regels over groepsvorming, de openstelling van publieke plaatsen en evenementen.
Het belang van de bestrijding van de epidemie mag niet conflicteren met de verlening van de ontheffing. Als het risiconiveau nog ernstig of zeer ernstig is, is het nagenoeg onmogelijk om deze ontheffing te verlenen. Voor de veilige-afstandsregel (op dit moment 1,5 meter) kan de burgemeester geen ontheffing verlenen. 

Aan welke eisen moet mijn verzoek tot ontheffing voldoen?

Een verzoek voor een ontheffing coronamaatregelen moet altijd gericht zijn op een bijzonder, concreet geval. Of de burgemeester een ontheffing verleent, is afhankelijk van de omstandigheden. Het verzoek moet in ieder geval de volgende informatie bevatten.

 • Voor een bijeenkomst bij u thuis kunt u geen ontheffing aanvragen;
 • Duidelijke omschrijving van de te verrichten activiteit en/of de plaats waar de ontheffing geldt;
 • Duidelijke omschrijving waarom er sprake is van een bijzondere situatie waarvoor een ontheffing moet komen;
 • De te treffen maatregelen om de veilige afstand te kunnen waarborgen of andere maatregelen om het risico op besmettingen te minimaliseren;
 • Aantal mensen dat aanwezig is;
 • Datum van de activiteit;
 • Een opgave van de maatregelen die getroffen zullen worden om de veilige afstand te kunnen waarborgen of andere maatregelen die genomen zijn om het risico op besmettingen te minimaliseren.

Wanneer krijgt u geen ontheffing?

De burgemeester verleent geen ontheffing als het belang van de bestrijding van de epidemie in het geding is. 
Voordat de burgemeester een beslissing neemt over het verlenen van een ontheffing vraagt hij advies aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland).

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

Een ontheffing vraagt u aan met een aanvraagformulier. U kunt dit formulier op verschillende manieren verkrijgen.

 • Op papier: zie het formulier in de bijgevoegde downloadtabel;
 • Digitaal: u kunt uw aanvraag ook via een online formulier indienen;
 • Als u voor meerdere dagen/activiteiten een aanvraag wilt indienen, kunt u het aanvraagformulier ook opvragen bij de gemeentelijke contactpersoon mevrouw K. van Sabben (zie paragraaf 'Contact').

Op papier

Als u er voor kiest om het aanvraagformulier op papier in te vullen, dan kunt u dit ondertekend en voorzien van alle bijlagen op de volgende manieren indienen.

 • Digitaal doorsturen naar e-mail gemeente@vlissingen.nl;
 • Via de post opsturen naar Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
 • Afgeven op het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen. 

Via online formulier

Met het indienen van een (online) aanvraag geeft u aan, dat u gemachtigd bent om deze aanvraag in te dienen en u hebt de aanvraag naar waarheid ingevuld.
VERPLICHTE bijlage (anders nemen wij uw aanvraag niet in behandeling) is een plattegrond met:

 • De situering van de locatie ten opzichte van de omgeving;
 • Ontsluiting van de locatie met vlucht-, toegangs- en calamiteitenroutes;
 • De inrichting van de activiteit.

Kosten 

Op grond van de Legesverordening Vlissingen berekenen wij kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag om ontheffing. Op grond van de Legesverordening Vlissingen 2021 is het tarief € 130,40, zoals genoemd artikel 2.9 van de tarieventabel.

Contact

Heeft u vragen over uw aanvraag of over het opvragen van het aanvraagformulier? Neemt u dan contact op met mevrouw K. van Sabben via e-mail kvansabben@vlissingen.nl of via telefoonnummer (0118) 48 72 73. 
Als zij niet bereikbaar is, neemt u dan contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Vlissingen: 14 0118 (zonder 0118 ervoor). Dit telefoonnummer geldt ook als u mobiel belt. Vanuit het buitenland is het niet mogelijk om dit nummer te bellen, bel dan (+31) 118 48 70 00.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.
 

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Aanvraag_ontheffing_Tijdelijke_wet_maatregelen_COVID-19 Download Lees voor