Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Verhuizing en emigratie

Als u gaat verhuizen moet u dit binnen 5 dagen na de adreswijziging via een aangifteformulier aan de gemeente melden. Het is tevens mogelijk uw adreswijziging maximaal 4 weken van te voren aan te geven. Als de complete aangifte via de post of mail gedaan wordt, is de verhuisdatum gelijk aan de datum van ontvangst bij de gemeente. Als de aangifte niet compleet is, dient u de ontbrekende stukken binnen 3 weken aan te leveren, anders wordt de aangifte buiten behandeling gesteld.
Als u gaat emigreren, wordt de datum dat u aan de balie verschijnt om aangifte te doen aangehouden als vertrekdatum. Digitaal aangifte doen van emigratie (via DigiD) is niet mogelijk!

Wanneer moet ik bij de gemeente Vlissingen aangifte van verhuizing of emigratie doen?

Dit moet u doen wanneer u:

  • Binnen de gemeente verhuist;
  • Vanuit een andere gemeente in de gemeente Vlissingen komt wonen;
  • Naar het buitenland vertrekt en in een tijdvak van één jaar tenminste 8 maanden in het buitenland zal verblijven.

Let op: Als u uit Vlissingen vertrekt naar een andere gemeente, moet u bij die gemeente aangifte doen van uw nieuwe adres.

Wie kan de aangifte van verhuizing doen?

  • U zelf, als u 16 jaar of ouder bent;
  • De ouder en zijn meerderjarig kind, als beiden hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar;
  • Echtgenoten dan wel geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar;
  • Elke meerderjarige voor een persoon die hem daartoe schriftelijk gemachtigd heeft;
  • De curator van een persoon die onder curatele is gesteld.
|