Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Paspoort

Algemene informatie.

Vanaf 9 maart 2014 zijn paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten voortaan 10 jaar geldig voor volwassenen (18 jaar en ouder). Voor personen van 0 tot 18 jaar blijft de geldigheid van 5 jaar gehandhaafd.

Met een geldig Nederlands paspoort kunt u zich identificeren en reizen in het buitenland.
Een paspoort geeft u toegang tot elk land ter wereld. Sommige landen hebben speciale regels voor de geldigheid. Zo heeft u in bepaalde landen naast een paspoort, ook een visum nodig.

Het paspoort wordt verstrekt aan personen met de Nederlandse nationaliteit, die als ingezetene is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Vlissingen.

Wat is een zakenpaspoort?

Het zakenpaspoort is hetzelfde als een 'gewoon' paspoort, maar heeft meer pagina's (64 bladzijden) voor buitenlandse douanestempels. Mensen die veel reizen en daardoor ook veel stempels krijgen, hebben na verloop van tijd soms onvoldoende ruimte in het normale paspoort. Een zakenpaspoort biedt dan uitkomst.

Waarom heeft mijn paspoort een chip?

Sinds 2006 hebben paspoorten een chip. Op de chip staat informatie over de eigenaar van het paspoort. Vanaf 2009 staan er vingerafdrukken opgeslagen op de chip. Met alle informatie op de chip probeert de regering fraude met reisdocumenten te voorkomen.

Kunnen ook kinderen jonger dan 18 jaar een paspoort aanvragen?

Ja, dit kan. Bij kinderen jonger dan 18 jaar is voor de aanvraag van een eigen paspoort wel toestemming nodig van degene(n) die het gezag uitoefent/uitoefenen. Bij de aanvraag moet een geldig identiteitsbewijs van de gezaghouder(s) getoond worden en de schriftelijke toestemmingsverklaring reisdocument minderjarige.

Geldt identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen?

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Zie voor meer informatie de volgende websites:

|