Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Waarmerken kopie of afschrift

Met een gewaarmerkte kopie of afschrift verklaart een instantie dat de inhoud van het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel.
Let op: De gemeente maakt enkel een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitskaart), een rijbewijs of een verblijfsvergunning.
Kopieën van reisdocumenten van andere landen kunnen door een desbetreffende ambassade/consulaat gemaakt worden. Een gewaarmerkte kopie van uw diploma kunt u proberen te krijgen bij de Nederlandse onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Buitenlandse opleidingsdocumenten kan men in het land van herkomst bij de uitgevende instantie laten waarmerken. Alle overige documenten kunt u bijvoorbeeld bij een notaris laten waarmerken. Een gemeente kan namelijk niet de echtheid van het aangeboden document vaststellen.

Waarvoor kunt u een gewaarmerkte kopie of afschrift nodig hebben?

Een gewaarmerkte kopie of afschrift kunt u nodig hebben voor:

  • formele transacties, zoals het kopen van een huis;
  • gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven.

Aanvragen

Waar kan ik het waarmerken van een kopie of afschrift regelen?

Voor het waarmerken van een afschrift of kopie moet u persoonlijk aan de balie van het stadhuis komen. U dient hiervoor het originele document mee te nemen. De baliemedewerker maakt een kopie op gewaarmerkt papier. Deze wordt tevens voorzien van een datum, stempel en een handtekening van een beëdigd ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
Maakt u voor het waarmerken een afspraak via de button 'afspraak maken'. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Kosten

Wat kost het waarmerken van een kopie of afschrift?

De kosten bedragen € 5,40 per kopie of afschrift.