Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verklaring onder ede of belofte

Voor een juiste opname van uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP), bent u verplicht alle noodzakelijke officiële akten en geschriften te laten zien. Dit worden 'brondocumenten' genoemd. Dit geldt ook voor gebeurtenissen die zich in het buitenland hebben voorgedaan. Denkt u hierbij aan een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of bewijs van nationaliteit.
Bijna alle publieke- en overheidsinstellingen maken gebruik van persoonsgegevens, die in de BRP zijn opgenomen. Daarom is een juiste registratie ook voor uzelf van het grootste belang.

Ik heb de brondocumenten die ik nodig heb, niet in bezit. Hoe nu verder?

Het kan gebeuren dat u niet in staat bent om buitenlandse documenten te krijgen. Of dit kan in alle redelijkheid niet van u worden verlangd. Als u dit kunt aantonen, kunnen bepaalde gegevens worden opgenomen door een onder eed of belofte afgelegde verklaring. Deze legt u af bij de door de gemeente aangewezen ambtenaar. De verklaring wordt op papier gezet en moet u ondertekenen. De gegevens uit deze verklaring kunnen alleen worden gewijzigd, als de officiële brondocumenten na verloop van tijd toch beschikbaar zijn.

Aanvragen

Hoe kan ik een verklaring onder ede of belofte afleggen?

Een afspraak hiervoor maakt u via de button 'Afspraak maken'.
Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina
Neemt u alle persoonlijke officiële documenten mee die u in bezit hebt.

Kosten

Zijn er kosten verbonden aan het afleggen van een verklaring onder ede of belofte?

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

Gerelateerde producten