Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeer, regulering verkeersstromen

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid langs de lokale wegen en de verkeersveiligheid. Deze zaken zijn geregeld in de Wegenverkeerswetgeving. De gemeente voert een actief beleid bij het regelen van de verkeersstromen. Wegen worden (tijdelijk) afgesloten voor verkeer, er zijn inrijverboden en er wordt aandacht besteed aan het plaatsen van regelinstallaties zoals stoplichten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de verkeersveiligheid in woongebieden. De gemeente brengt drempels aan, wegversmallingen, richt woonerven in en het stelt 30 kilometer gebieden in.

Kan ik als burger-ondernemer klachten en verzoeken indienen over verkeerssituaties?

Ja, dat is mogelijk. U kunt klachten indienen over verkeersoverlast (lawaai, stank, drukte) of gevaarlijke verkeerssituaties melden. In het kader 'duurzaam veilig' kunt u ook vragen of de gemeente verkeersremmende of snelheidsremmende maatregelen wil treffen.

Hoe kan ik contact opnemen met de gemeente?

Als u een verzoek of klacht wilt indienen of een onveilige situatie melden, kunt u dat op verschillende manieren doen. U kunt een afspraak maken, een brief of e-mail sturen of uw melding/verzoek telefonisch doorgeven.