Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Transgender

Bent u ervan overtuigd dat u niet tot het geslacht behoort dat in uw geboorteakte staat (transgender)? Dan kunt u dit bij de gemeente laten veranderen in uw geboorteakte. U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.
U kunt uw geslacht en voornamen alleen in de gemeente Vlissingen laten wijzigen, als u ook in de gemeente geboren bent.

Aanvragen

Aan de balie wordt het aanvraagformulier verstrekt. Deze dient te worden ingevuld en ondertekend. De gemeente heeft in ieder geval ook de volgende documenten nodig:

  • een verklaring van een deskundige. Hierin staat dat u tegenover deze deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan in uw geboorteakte staat. En dat u begrijpt wat de gevolgen van uw beslissing zijn om uw geslacht te veranderen. Deze verklaring mag op het moment van aangifte niet ouder zijn dan 6 maanden. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor informatie over de deskundigen die een verklaring kunnen afgeven;

  • als u de Nederlandse nationaliteit heeft: een bewijs van Nederlanderschap. Dit is een Nederlandse identiteitskaart, Nederlands paspoort of een verklaring van Nederlanderschap;

  • als u een andere nationaliteit heeft: een kopie van uw paspoort en de voor- en achterzijde van een geldig verblijfsdocument.

Bijzonderheden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent in de gemeente Vlissingen geboren;

  • U bent 16 jaar of ouder. Bent u in de gemeente Vlissingen geboren maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u uw geslacht en voornamen alleen wijzigen als u minimaal 1 jaar in Nederland woont. Ook moet u een rechtsgeldig verblijfsdocument hebben. Of u uw voornaam ook kunt veranderen, is afhankelijk van het land waarvan u de nationaliteit heeft.

Het veranderen van uw gegevens op uw geboorteakte duurt ongeveer 1 maand. U krijgt een bevestiging als uw gegevens zijn aangepast.

Belangrijk na de wijziging:
Zodra uw geboorteakte is aangepast, voert de gemeente waar u woont de wijzigingen door in de basisregistratie personen (BRP). Overheidsinstanties die zijn aangesloten op de BRP ontvangen de wijzigingen automatisch. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw geslacht en eventueel uw voornamen zijn gewijzigd. Ook moet u zelf actie ondernemen om bijvoorbeeld uw paspoort, rijbewijs en schooldiploma's te laten vervangen.

Kosten

Aan de aangifte zijn geen kosten verbonden. De gemeente brengt wel verzendkosten en leges voor eventuele afschriften in rekening.