Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ligplaatsen Binnenhavens

Het is verboden om zonder toestemming van de gemeente een schip af te meren in de binnenhaven van Vlissingen. Er zijn 2 typen toestemmingen om een ligplaats in te mogen nemen, namelijk de vergunning en de ontheffing.

Vergunning

De vergunning wordt verleend voor de duur van maximaal 1 kalenderjaar. Voor schepen die het voornemen hebben eenmalig of veel korter dan een jaar ligplaats in te nemen, kan een ontheffing worden verleend.

Ontheffing

Een ontheffing kan maximaal voor 6 maanden worden verleend. Alle ontheffingen lopen af per 31 december van een kalenderjaar.

Gebruikersprotocol 1e en 2e Binnenhaven 2023

In de 1e en 2e Binnenhaven geldt een gebruikersprotocol (pdf, 9.703 KB) (Lees voor).

Aanvragen

Hoe vraag ik een ligplaats aan?

Voordat u met uw schip een ligplaats in kunt nemen in de haven, dient u een ontheffing aan te vragen.
Ontheffingen om een ligplaats in te nemen kunt u vanaf 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar aanvragen. Een ontheffing kan tenminste 48 uur voor aankomst worden aangevraagd via het formulier Aanvraag ligplaatsontheffing haven.

Melden bij de havenmeester

Nadat u een vergunning of ontheffing heeft ontvangen, dient u zich minimaal 3 uur voor aankomst of vertrek uit de haven elektronisch of telefonisch te melden bij de havenmeester. Voor zeeschepen is deze termijn 24 uur voor aankomst of vertrek. U kunt hiervoor het formulier Melding innemen ligplaats gebruiken.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het Uitvoeringsbesluit en nadere regels Havenbeheersverordening 2017 (zie de tab 'Wetgeving').
Voor vragen kunt u contact opnemen met de havenmeester via telefoonnummer (0118) 48 70 36.

Kosten

Wat zijn de kosten van een ligplaats?