Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Leerlingenvervoer

Als ouder of verzorger bent u er verantwoordelijk voor, dat uw kind dagelijks op school komt. In veel gevallen is dat geen probleem. Maar voor sommige kinderen is dat wel het geval. Bijvoorbeeld als uw kind een lichamelijke of psychische beperking heeft en daardoor niet zelfstandig naar school kan.
Bij bovenstaande gevallen kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor:

 • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
 • Een vergoeding voor openbaar vervoer of aangepast vervoer (ook met de Taxibus).

Voor wie is leerlingenvervoer?

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die vanwege de afstand of een handicap, niet lopend/fietsend naar de volgende scholen kunnen. Vanuit de gedachte van vrijheid van onderwijs en bezoek van de meest passende school voor iedere leerling, bestaat er de mogelijkheid voor:

 • Basisonderwijs op grond van richting (basisscholen met een door de ouders gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting);

 • Speciale scholen voor basisonderwijs, voorheen scholen voor:

  • moeilijk lerende kinderen (mlk);
  • kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (mok);
    
 • Regulier basis- of voortgezet onderwijs (indien de leerling een handicap heeft en niet zelfstandig naar school kan gaan);

 • Speciaal onderwijs, scholen voor:

  • zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk);
  • zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok);
  • kinderen met een handicap die daarom de speciale school bezoeken;
    
 • Voortgezet speciaal onderwijs (zie speciaal onderwijs maar dan voor voortgezet onderwijs).

Wie regelt de vergoeding van vervoerskosten?

De gemeente regelt de vergoeding van de noodzakelijke vervoerskosten en/of de verzorging van het vervoer. Deze afspraken zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordening Leerlingenvervoer en voldoen aan de landelijke wetgeving.

Aanvraagformulieren en declaratieformulier

Op de pagina Jeugdvoorzieningen, leerlingenvervoer vindt u de volgende formulieren en aanvullende informatie.

 • Aanvraagformulier leerlingenvervoer;
 • Aanvraagformulier stagevervoer;
 • Declaratieformulier leerlingenvervoer.

Aanvragen

Hoe vraag ik leerlingenvervoer aan?

Alleen de ouder of wettelijke voogd mag leerlingenvervoer aanvragen voor zijn/haar kind.
U kunt uw verzoek indienen bij team Wmo en jeugd van de gemeente Vlissingen. Vergeet u niet alle gevraagde bijlagen bij te voegen!

Bijzonderheden

Moet ik elk jaar een aanvraag voor leerlingenvervoer indienen?

U moet elk jaar opnieuw uw aanvraag insturen, inclusief de verklaringen die nodig zijn. Ook als er geen veranderingen zijn in de situatie van uw kind.

Ik ga verhuizen of mijn kind gaat naar een andere school. Heeft dit gevolgen voor het leerlingenvervoer?

U moet een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer insturen.

Ik wil mijn gegevens wijzigen. Hoe doe ik dat?

Neemt u contact op met Team Wmo en Jeugd van de gemeente Vlissingen.

Ik heb een klacht over leerlingenvervoer. Wat kan ik doen?

Neemt u contact op met Team Wmo en Jeugd van de gemeente Vlissingen.