Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Klacht tegen ambtelijk optreden

De gemeente Vlissingen wil haar taken zoveel mogelijk op een klantgerichte manier uitvoeren.  Als u niet tevreden bent over de manier waarop een medewerker of bestuurder van de gemeente u heeft behandeld, kunt u een klacht indienen. De klacht wordt behandeld door de gemeentelijke klachtencoördinator.
De gemeente vindt het belangrijk om uw klacht te horen. Zo kan zij u en andere inwoners van Vlissingen een volgende keer beter helpen.

Wanneer kan ik een klacht indienen?

Als u vindt dat u niet juist bent behandeld. Bijvoorbeeld als u niet (of op een vervelende manier) te woord bent gestaan, de gemeente toezeggingen niet is nagekomen, de gemeente geen actie heeft ondernomen waar dat wel (in alle redelijkheid) mag worden verwacht.

Wijze van indienen

Hoe kan ik een klacht indienen bij de gemeente?

U kunt op verschillende manieren een klacht over een medewerker van de gemeente indienen:

  • Schriftelijk. U dient uw klacht in bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dit ter attentie van de klachtencoördinator;
  • U kunt uw klacht per e-mail sturen naar gemeente@vlissingen.nl;
  • U kunt telefonisch een afspraak maken met de klachtencoördinator van de gemeente. Tijdens de afspraak kunt u uw klacht dan mondeling indienen. Als u dat wilt, helpt de  coördinator u met het op papier zetten van uw klacht.

Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Wanneer krijg ik een antwoord op mijn klacht?

Wij streven ernaar om uw klacht binnen acht weken af te handelen.

Bijzonderheden

Wanneer kan ik geen klacht indienen?

U kunt geen klacht indienen:

  • Als u tegen een besluit van de gemeente bezwaar of beroep in kunt dienen;
  • Als u het niet eens bent met beleid. Een klacht gaat namelijk over gedrag;
  • Als u last heeft van stank, een verzakte stoeptegel of een omgereden lantaarnpaal. Dan dient u geen klacht in, maar u doet een melding.

Kosten

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.