Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek dient ervoor om te bepalen wat de milieuhygiënische kwaliteit is van de bodem op een bepaald moment.
In de volgende situaties kan een bodemonderzoek noodzakelijk zijn:

  • De aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen;
  • De aanvraag van een omgevingsvergunning voor de oprichting of beëindiging van een inrichting met een bodembedreigende activiteit;
  • Melding bij verandering van bodembedreigende activiteit;
  • Een grondtransactie waar de gemeente Vlissingen bij betrokken is;
  • Locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging;
  • Locaties waar (milieu)calamiteiten hebben plaatsgevonden.

Neem contact op met de afdeling vergunningen wanneer u twijfelt of een bodemonderzoek noodzakelijk is.

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen via het digitale loket op deze website. Afhankelijk van het soort aanvraag, is bodemonderzoek noodzakelijk. De gemeente bepaalt dit na ontvangst van uw aanvraag.
Voegt u bij de aanvraag zoveel mogelijk informatie over uw bouwplannen. Zoals bouwtekeningen en rapporten van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken. Lever deze rapporten ook digitaal aan, bij voorkeur in PDF formaat en/of als .xml-bestand.
Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Bijzonderheden

Wie voert bodemonderzoek uit?

Een bodemonderzoek moet altijd worden uitgevoerd door een Kwalibo erkend bodemadvies bureau. Het onderzoek vindt plaats volgens een vastgesteld protocol. De resultaten kunnen leiden tot een vervolgonderzoek. Een lijst met erkende bodemadviesbureaus is te vinden op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Kan ik vrijstelling krijgen van bodemonderzoek?

In bepaalde situaties is het mogelijk een vrijstelling te krijgen. Neemt u voor de voorwaarden contact op met de afdeling Vergunningen.

Kosten

Wat zijn de kosten van een bodemonderzoek?

Als u een bodemonderzoek moet laten uitvoeren, is het verstandig om meerdere offertes aan te vragen.