Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bedrijventerrein/industrie, uitgifte

Bedrijventerreinen worden meestal uitgegeven door de gemeente. De (ver)koop van een bedrijfsperceel geschiedt door middel van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en koper. De gemeente hanteert hierbij de “Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen in het stadsgewest Vlissingen / Middelburg 2010”. Wat er qua planologie precies wel/niet mag op een bedrijfsterrein ligt vast in het bestemmingsplan dat voor het betreffende gebied geldt.

Aanvragen

U wilt een bedrijfsperceel aankopen?

Bent u geïnteresseerd in de aankoop van een bedrijfsperceel in de gemeente Vlissingen?
Neem dan contact op met de heer G. Stevense, bedrijfscontactfunctionaris. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 74 73 of via e-mail gstevense@vlissingen.nl.

Kosten

Wat zijn de kosten?

De verkoopprijs van een bedrijfsperceel is vooral afhankelijk van ligging, bestemming en bebouwingsmogelijkheden.