Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Formulieren

Hieronder vindt u een overzicht van formulieren die u kunt downloaden, invullen en per post verzenden naar:
Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.

Belastingen

De gemeenten Middelburg, Vlissingen, Schouwen-Duiveland en Veere hebben één gezamenlijke afdeling Belastingen. Deze 'Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland' heft en int alle belastingen en privaat- en publiekrechtelijke facturen voor de 4 gemeenten. Op de website vindt u ook alle formulieren.

Burgerlijke stand

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Echtscheidingsakte,_aanvraagformulier PDF126 KBDownload
Geboorteakte,_aanvraagformulier PDF122 KBDownload
Huwelijkseakte,_aanvraagformulier PDF126 KBDownload
Overlijdensakte,_aanvraagformulier PDF125 KBDownload

 

Klachten en meldingen

Openbare ruimte

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Asbestemming,_aanvraagformulier PDF172 KBDownload
Grafbedekking,_aanvraagformulier PDF161 KBDownload
Grafrechten,_overschrijven_belanghebbende PDF131 KBDownload
Grafrechten,_overschrijven_rechthebbende PDF149 KBDownload
Lijkbezorgingsrechten,_aanvraagformulier PDF314 KBDownload
Plaatsen_bouwgerelateerde_voorwerpen_op_gemeentegrond,_meldingsformulier PDF63 KBDownload
Rioolaansluiting,_aanvraagformulier PDF103 KBDownload
Riool,_doorsteken_aanvraagformulier PDF145 KBDownload

 

Parkeren

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Gehandicaptenparkeerkaart,_aanvraagformulier PDF130 KBDownload

 

Reizen, leven

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Toestemmingsverklaring_reisdocument_minderjarige PDF144 KBDownload

 

Subsidies

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Budgetsubsidie_2018,_aanvraagformulier PDF237 KBDownload
Incidentele_subsidie_Aanjaagfonds_cultuur_2017,_aanvraag PDF221 KBDownload
Vaststelling_incidentele_subsidie_2017 PDF85 KBDownload
Incidentele_subsidie_Gezond_in_Bossenburgh_2017,_aanvraag PDF178 KBDownload
Incidentele_subsidie_voor_sportactiviteiten_2017,_aanvraag PDF221 KBDownload
Structurele_activiteitensubsidie_2018,_aanvraagformulier PDF254 KBDownload
Waarderingssubsidies_2018-2019,_aanvraagformulier PDF195 KBDownload

 

Trouwen

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Huwelijk,_getuigenformulier PDF118 KBDownload
Toestemming_tot_erkenning,_aanvraagformulier PDF125 KBDownload
Verklaring_naamgebruik PDF118 KBDownload

 

Uittreksels

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Bewijs_van_Nederlanderschap,_aanvraagformulier PDF124 KBDownload
Gezinsuittreksel_BRP,_aanvraagformulier PDF19.0 KBDownload
Uittreksel_BRP,_aanvraagformulier PDF68 KBDownload

 

Vergunningen

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Bouwvergunning,_aanlevering_informatie_vooroverleg_en_aanvraag PDF67 KBDownload
Brandveilig_gebruik,_aanvraagformulier PDF168 KBDownload
Drank-_en_horecawet,_aanvraagformulier_ontheffing PDF138 KBDownload
Drank-_en_horecawet,_melding_wijziging_leidinggevende PDF43 KBDownload
Exploitatievergunning,_aanvraagformulier PDF29 KBDownload
Evenementenvergunning,_aanvraagformulier PDF374 KBDownload
Evenementenvergunning_0-evenement,_aanvraagformulier PDF507 KBDownload
Horecavergunning,_aanvraagformulier PDF45 KBDownload
Horecavergunning,_aanvraagformulier_paracommercieel_bedrijf PDF35 KBDownload
Inventarisatieformulier_uitstallingen PDF8.0 KBDownload
Loterij,_aanvraagformulier PDF155 KBDownload
Omgevingsvergunning_gebruiksvergunning,_aanvraagformulier PDF151 KBDownload
Ontheffing_verbranden_afvalstoffen,_aanvraagformulier PDF17.6 KBDownload
Opslag_vaste_dierlijke_meststoffen,_meldingsformulier PDF25 KBDownload
Slijterijvergunning,_aanvraagformulier PDF35 KBDownload
Standplaats,_aanvraagformulier PDF150 KBDownload
Terrasvergunning,_aanvraagformulier PDF62 KBDownload
Tijdelijke_opslag_mest,_meldingsformulier PDF28 KBDownload
Tijdelijke_verhuur__aanvraagformulier.pdf PDF331 KBDownload
Uitwegvergunning,_aanvraagformulier PDF148 KBDownload
Vooroverleg_gemeente_Vlissingen,_aanvraagformulier PDF76 KBDownload
Woningomzetting_of_onttrekking,_aanvraagformulier PDF319 KBDownload

 

Verhuizingen

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Aangifte_en_verklaring_briefadres PDF32 KBDownload
Geheimhouding_adres,_aanvraagformulier PDF14.1 KBDownload
Inschrijving_op_briefadres,_aanvraagformulier PDF13.4 KBDownload
Inschrijving_op_briefadres,_vragenformulier_hoofdbewoner PDF28 KBDownload
Toestemmingsverklaring_inwoning.pdf PDF85 KBDownload
Verhuizing.pdf PDF32 KBDownload
Verzoek_om_adresonderzoek.pdf PDF72 KBDownload
Vestiging_gemeente_Vlissingen.pdf PDF277 KBDownload

 

Overig

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Aansprakelijkheidstelling_gemeente,_aangifteformulier PDF166 KBDownload
Vrijwilligerswerk,_aangifteformulier_schade PDF25 KBDownload
|