Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Burgemeester Letty Demmers-van der Geest

Burgemeester Letty Demmers-van der Geest

Mevrouw A.M. (Letty) Demmers-van der Geest is wijkcollegelid van de wijk Groot-Lammerenburg (Papegaaienburg, Westerzicht en Bossenburgh, Rosenburg en Lammerenburg).

Beleidsterreinen

 • Handhaving & Veiligheid;
 • Algemeen bestuur;
 • Communicatie en citymarketing;
 • Internationaal beleid;
 • Horecabeleid;
 • Juridische zaken;
 • Wettelijke taken burgerzaken (Wet op Nederlanderschap, Kieswet, Paspoortwet, reglement rijbewijzen op grond van Wegenverkeerswet, Wet op de lijkbezorging, adviezen geslachtsnaamwijziging);
 • Taken Basisregistratie personen (BRP);
 • Personeel en organisatie; 
 • Dienstverlening;
 • Informatisering en Automatisering.

Projecten

 • Marinierskazerne (duo-collegelid is wethouder A. Vader).

Ambtsgebonden nevenfuncties- en inkomsten

 • Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Zeeland, onbezoldigd;
 • Lid bestuur Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, onbezoldigd;
 • Lid raad van commissarissen Trainingscentrum Vlissingen B.V., onbezoldigd;
 • Lid (voorzitter) dagelijks en algemeen bestuur Stadsgewestelijke Brandweer, onbezoldigd.

Contactgegevens

|