Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Burgemeester Bas van den Tillaar

Burgemeester Bas van den Tillaar

De heer drs. A.R.B. (Bas) van den Tillaar is sinds 22 april 2016 burgemeester van de gemeente Vlissingen. Hij is wijkcollegelid van de wijk Groot-Lammerenburg (Papegaaienburg, Westerzicht, Bossenburgh, Rosenburg en Lammerenburg).

Beleidsterreinen

 • Handhaving & Veiligheid;
 • Algemeen bestuur;
 • Communicatie en citymarketing;
 • Internationaal beleid;
 • Horecabeleid;
 • Juridische zaken;
 • Wettelijke taken burgerzaken (Wet op Nederlanderschap, Kieswet, Paspoortwet, reglement rijbewijzen op grond van Wegenverkeerswet, Wet op de lijkbezorging, adviezen geslachtsnaamwijziging);
 • Taken Basisregistratie personen (BRP);
 • Dienstverlening;
 • Informatisering en Automatisering;
 • Personeel en organisatie.

Projecten

 • Marinierskazerne (duo-collegelid is wethouder A. Vader).

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Zeeland, onbezoldigd;
 • Lid (voorzitter) dagelijks en algemeen bestuur Stadsgewestelijke Brandweer, onbezoldigd.

Contactgegevens

|