Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Bestuur en organisatie

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college zorgt onder meer voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten die de gemeenteraad genomen heeft. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de Provincie Zeeland uit. Daarnaast hebben burgemeester en wethouders eigen bevoegdheden. De burgemeester is voorzitter van het college én voorzitter van de gemeenteraad. Het college wordt bijgestaan door de ambtelijke organisatie, onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.
De coalitie van de gemeente Vlissingen voor de periode 2014-2018 bestaat uit de partijen LPV, PSR, SP, D66 en CU. Het coalitieprogramma (PDF, 491 KB)  'Agenda voor herstel, samen op weg naar een gezond Vlissingen' geeft de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid voor de huidige raadsperiode weer.


|