Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bodem

In 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Dit besluit regelt en stimuleert het hergebruik van grond. Uitgangspunt dat de kwaliteit binnen het grondgebied van de gemeente niet verslechterd.

Samenwerking

In samenwerking met de gemeenten Middelburg en Veere is een bodembeheersnota opgesteld. Zo kan binnen Walcheren op dezelfde wijze de grond worden hergebruikt. In de Nota bodembeheer (als download bijgevoegd) is vastgelegd binnen en tussen welke zones vrij grondverzet mogelijk is en welke voorwaarden hierbij gelden.

Hergebruik

Een belangrijk instrument voor hergebruik van grond en bagger is de bodemkwaliteitskaart. In een bodemkwaliteitskaart wordt een bodembeheersgebied ingedeeld in één of meer zones met een vergelijkbare bodemkwaliteit. Het gaat om de 'gemiddelde' kwaliteit van deze gebieden. De lokale verontreinigingen worden niet in de gemiddelde kwaliteit meegenomen.

Lood in de bodem

Dat lood nog voorkomt in onze leefomgeving is op zich geen nieuws. Het is de erfenis van het vele gebruik in het verleden in onder meer waterleidingen, verf, benzine. Op de website van de GGD Zeeland vindt u meer informatie over lood in de bodem.

Zeeuwse kaart

Voor Zeeland is een kaart ontwikkeld, waar de aandachtsgebieden op staan waar lood in verhoogde concentraties in de bodem voor kan komen. De aandachtgebieden bevinden zich voornamelijk op plekken waar historisch gezien al langdurig bebouwing stond of staat. Dit zijn vooral de oude kernen van dorpen en steden, daarnaast ook andere bebouwde gebieden van voor de oorlog (circa 1940). 

Lood en gezondheid

Over het algemeen zijn de effecten van lood op de gezondheid van volwassenen beperkt. Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat zien dat jonge kinderen gevoeliger voor lood zijn. Lood kan een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van het leervermogen. Daarom is het belangrijk dat vooral jonge kinderen (tot ongeveer 6 jaar), zo min mogelijk lood binnenkrijgen.  

Voorkomen

Kinderen laten buitenspelen en tuinieren blijft natuurlijk goed voor de gezondheid. Het kan zijn dat u in een gebied woont, waar hoge lood concentraties in de bodem aanwezig zijn. U kunt dan door het nemen van enkele simpele maatregelen ervoor zorgen, dat u en uw kinderen zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Bijvoorbeeld door het goed wassen van de handen na het buitenspelen, het bedekken van kale grond in uw tuin met grasmatten, het goed wassen van uw eigen groenten en schone aarde gebruiken voor uw moestuin.  

Onderzoek gemeentelijke eigendommen

De gemeente Vlissingen heeft gevoelige locaties in eigendom van de gemeente nader onderzocht. Ook volkstuinen zijn in dit onderzoek meegenomen. Het blijkt dat er voor sommige locaties overschrijdingen van de advieswaarden voor lood in de bodem worden aangetroffen. Inwoners en huurders van volkstuinen die het betreft, zijn hierover geïnformeerd.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn voornamelijk weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownload
Nota_Bodembeheer_gemeente_Vlissingen_2013  Download
Nota_Bodembeheer,_1e wijziging  Download
Nota_Bodembeheer,_bijlage 3_functiekaart  Download
Nota_Bodembeheer,_bijlage 6_toepassingskaart  Download