Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Campagne 'Afval apart, gewoon doen!

De hoeveelheid restafval in Vlissingen moet de komende jaren omlaag. Er verdwijnt per persoon gemiddeld 291 kilo per jaar in de grijze container of de grijze zak. Goed afval scheiden is belangrijk. Hoe minder restafval in de verbrandingsoven verdwijnt, hoe minder waardevolle grondstoffen er verloren gaan. Want uw afval is geen afval, maar een nieuwe grondstof. Met de campagne 'Afval apart, gewoon doen!' laat de gemeente haar inwoners zien dat goed afval scheiden niet moeilijk is.

Proeven afvalinzameling 2018-2019

De gemeente Vlissingen benadrukt het belang van het op de juiste wijze scheiden van afval. Alle gemeenten in Nederland werken eraan om bijvoorbeeld het huishoudelijk restafval flink te verminderen naar 100 kg per inwoner vanaf 2020. Ook in Vlissingen willen we toe naar minder restafval.
In 2018 en 2019 zijn in diverse wijken verschillende proeven uitgevoerd om te kijken hoe we ons afval zo efficiënt mogelijk kunnen inzamelen. De proeven zijn in de 1e helft van 2018 gestart en hadden een looptijd van 1 jaar. Inmiddels zijn alle proeven afgerond.

Na de proef

Met de inwoners van alle proefwijken is afgesproken dat de manier waarop zij hun afval inzamelden tijdens de proefperiode, daarna hetzelfde blijft. Dit blijft zo totdat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de nieuwe afvalinzameling voor de gehele gemeente Vlissingen.

Soorten proeven

De proeven bestonden onder meer uit:

  • Meer scheiding van plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken (pd-afval). Er is een 3e kliko beschikbaar gesteld voor het apart houden van pd-afval. Deze proef vond plaats in Lammerenburg, Rosenburg en in een deel van Paauwenburg;
  • Restafval wegbrengen naar de verzamelcontainer in de buurt. De grijze container is geschikt gemaakt voor het inzamelen van pd-afval. Deze proef vond plaats in Ritthem en een deel van Oost-Souburg;
  • Restafval en pd-afval wegbrengen naar een verzamelcontainer in de buurt. Deze proef vond plaats in een deel van Paauwenburg;
  • Meer aandacht voor afvalscheiding in de hoogbouw. Dit deden we in samenwerking met Studentencampus Joost de Moorstraat.

Proef Ritthem en Oost-Souburg, januari 2018 tot januari 2019

Deze proef vond plaats in:

  • Ritthem (kern);
  • Middelburgsestraat / Dongestraat in Oost-Souburg;
  • Citadel / Schans / Lunet / Ravelijn / Bastion / Vesting in Oost-Souburg.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Proef Rosenburg en Lammerenburg, maart 2018 tot maart 2019

Deze proef vond plaats in:

  • Rosenburg;
  • Lammerenburg.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Proef Paauwenburg, juni 2018 tot juni 2019

Deze proef vond plaats in Paauwenburg en bestond uit 2 delen:

Informatie

Als bijlage bij deze pagina treft u een document met veelgestelde vragen aan. Staat uw vraag er niet tussen? Stel dan uw vraag via e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Interessante websites

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Afvalkalenders en algemene informatie

Downloads
TitelTypeDownload
Afvalkalender_2020,_Paauwenburg  Download
Afvalkalender_2020,_Lammerenburg_en_Rosenburg  Download
Afvalkalender_2020,_Oost-Souburg_en_Ritthem  Download
Bewonersonderzoek_Afvalscheiding_Ritthem_en_Oost-Souburg_2018  Download
Afvalscheiding,_overzichtskaart  Download
'Afval apart, gewoon doen!',_veelgestelde_vragen  Download

Evaluatie proeven 2018-2019

Downloads
TitelTypeDownload
Eindevaluatie_proeven_afvalinzameling_Vlissingen  Download
Evaluatie_proef_hoogbouw_inzameling_GFT-afval_en_PD-afval  Download
Evaluatie_proef_extra_rolcontainer_Paauwenburg  Download
Evaluatie_proef_ondergrondse_container_Paauwenburg  Download
Evaluatie_proef_extra_rolcontainer_Rosenburg_en_Lammerenburg  Download
Evaluatie_proef_duo_ondergrondse_container Oost-Souburg  Download
Evaluatie_proef_restafval_en_rolcontainer_Ritthem_en_Oost-Souburg  Download