Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Sanering woningen Gebrandystraat, Koudekerkseweg en Pres. Rooseveltlaan

In opdracht van de gemeente Vlissingen zijn er tussen 2020 en 2022 akoestische onderzoeken uitgevoerd naar de toekomstige geluidsbelasting (2032) op de gevels van 320 woningen aan of in de omgeving van de Gebrandystraat, Koudekerkseweg en de President Rooseveltlaan in Vlissingen.
Het betreft woningen die zijn gebouwd vóór 1986 en worden blootgesteld aan wegverkeerslawaai. Op basis van het akoestisch onderzoek is een ontwerp saneringsprogramma opgesteld.

Saneringsprogramma

In het saneringsprogramma staat de toekomstige geluidbelasting op de gevel van de betreffende saneringswoningen vermeld. Ook leest u  welke maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidsbelasting op de woningen te beperken.
Na de terinzagelegging (zie volgende paragraaf) wordt het saneringsprogramma ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit ministerie stelt daarna de maatregelen en de ten hoogste toelaatbare geluidswaarden van deze woningen vast.

Saneringsprogramma inzien

De formulieren van de 3 saneringsprogramma’s liggen samen met de stukken die daarbij horen, vanaf 3 augustus 2022 voor een periode van 6 weken ter inzage bij de vakbalie Ruimte in de centrale hal van het stadhuis in Vlissingen (Paul Krugerstraat 1).

Indienen zienswijze

U kunt tot en met 14 september 2022 schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeente.

  • Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Dit kan ook per e-mail naar hhuige@vlissingen.nl;
  • Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer H.G. Huige via telefoonnummer (06) 29 68 27 93.

Na sluitingsdatum beoordelen wij de ingekomen zienswijzen. Indien nodig wordt het programma daarop aangepast.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Rapport Gerbrandystraat Download Lees voor
Formulier Gerbrandystraat Download Lees voor
Rapport Koudekerkseweg Download Lees voor
Formulier Koudekerkseweg Download Lees voor
Rapport President Rooseveltlaan Download Lees voor
Formulier President Rooseveltlaan Download Lees voor