Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Claverveld, fase 2

Gemeente Vlissingen ontwikkelt in 2 fases de nieuwe woonwijk Claverveld. Om de wijk vorm te geven, geven wij belangstellenden en omwonenden de kans om mee te denken bij de verschillende stappen in het proces.

  • De 1e fase is momenteel in aanbouw. Deze woningen worden opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Vervolgens starten wij met de definitieve inrichting van de openbare ruimte. Dit is naar verwachting in het najaar van 2020;
  • De 2e fase van de nieuwe buitengewoon groene woonwijk is in voorbereiding.

Uitwerking Stedenbouwkundig Plan Claverveld fase 2

Tot 10 juni 2020 was het mogelijk te reageren op het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp van Claverveld fase 2. Het voorlopig ontwerp wordt nu uitgewerkt tot een definitief stedenbouwkundig plan en vertaald in het voorontwerp bestemmingsplan.

Filmpje

Wethouder J. De Jonge en projectleider J. Beenhouwer maakten op locatie in Claverveld fase 2 een filmpje. In dit filmpje vertellen zij over de ambities, stand van zaken, reacties op het voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan en de planning van Claverveld fase 2.

Voorontwerp bestemmingsplan Claverveld fase 2

In het voorontwerp bestemmingsplan is ruimte voor de ontwikkeling van 83 grondgebonden woningen in een groene omgeving. Het voorontwerp bestemmingsplan beschrijft de kaders en voorwaarden waarin de inrichting van het gebied en de bebouwing juridisch moet voldoen. Het is tevens de basis om in een later moment omgevingsvergunningen aan te toetsen.
Het bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de realisering van deze ontwikkelingen en wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Ter inzage en inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter visie van 25 juni tot 6 augustus 2020. In deze periode kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan op de volgende manier.

  • Door een e-mail te sturen naar gemeente@Vlissingen.nl, onder vermelding van ‘Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Claverveld fase 2’;
  • Schriftelijk via Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen, onder vermelding van ‘Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Claverveld fase 2’.

Informatiebord

Ter hoogte van de kruising van De Tuinderij met de Vrijburgstraat (vlakbij Vrijburgstraat 40A) en op de kruising van de Ceresstraat met de Tuinstraat (tegenover Tuinstraat 1), is een tijdelijk informatiebord geplaatst. Hierop ziet u de verbeelding van het voorontwerp bestemmingsplan.

Contact

Contactpersoon voor de ontwikkeling van Claverveld is de heer J. Beenhouwer, projectleider A ruimtelijke ontwikkeling. Bereikbaar via e-mail jbeenhouwer@vlissingen.nl en telefoonnummer 14 0118.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownload
Schetstekening_stedenbouwkundig_ontwerp_2e_fase_13-05-2020.pdf  Download
Bouwbord_Claverveld_schets_met_uitleg.pdf  Download