Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Claverveld

Tussen West-Souburg en Vrijburg realiseert de gemeente Vlissingen de nieuwbouwwijk 'Claverveld'. In totaal zullen er op termijn circa 160 woningen gebouwd worden. Groen, rust en ruimte staan centraal in deze nieuwe woonwijk. De slogan ‘buitengewoon, groen wonen’ is geen loze kreet.
Nieuwe bewoners, omwonenden en belangstellenden worden actief betrokken bij de planvorming. Claverveld wordt ontwikkeld in samenwerking met AM Zeeland en Zeeland Wonen en in 2 deelfases ontwikkeld en gebouwd.

Ontwikkeling Claverveld fase 1

De 1e fase is momenteel volop in aanbouw en wordt medio 2021 in woonrijpe staat opgeleverd. Hier komen verschillende type woningen. Zoals twee-onder-een kap woningen, levensloopbestendige bungalows en vrijstaande woningen.

Vrije bouwkavels

Ook verkopen wij als gemeente Vlissingen vrije bouwkavels, waar u zelf een woning kunt bouwen. Heeft u hiervoor interesse, dan kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kok. Bereikbaar via e-mail LKok@Vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 72 56.

Uitwerking Claverveld fase 2

De 2e fase van Claverveld is in voorbereiding en beslaat globaal het gebied ten noorden van het Keizer Karelhof en ten westen van De Tuinderij / Villapark De Vrijburg.
Er is ruimte voor de ontwikkeling van 83 grondgebonden woningen in een groene omgeving. De woningen worden gebouwd in 3 verschillende buurtjes met een eigen karakter:

  • Wonen aan de dorpslaan;
  • Wonen aan de zonnige weide;
  • Wonen aan het hofje.

Verschillende woningtypes

In de 2e fase van Claverveld worden meer verschillende woningtypes gebouwd. Er komen royale 2-onder-1 kap woningen, levensloopbestendige woningen in verschillende soorten en grote geschakelde woningen. Ook in de 2e fase zijn er vrije bouwkavels beschikbaar. Alle woningen staan in een hoogwaardige, groene woonomgeving!

Groene kwaliteiten centraal

In de 2e fase van Claverveld speelt het bestaande bos een prominente rol. Dit bos blijft behouden en wordt mede dankzij Europese subsidie, omgevormd tot speelbos en biedt ruimte voor waterberging en biodiversiteit.
Aan de zuidzijde van het bosje komt een weide te liggen met daaraan woningen. Aan de noordkant van het plangebied blijft de karakteristieke Walcherse wegbeplanting langs de Vrijburgstraat behouden.

Filmpje

Wethouder J. De Jonge en projectleider J. Beenhouwer maakten in juni 2020 op locatie in Claverveld fase 2 een filmpje. In dit filmpje vertellen zij over de ambities, stand van zaken, reacties op het voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan en de planning van Claverveld fase 2.

Procedure Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan beschrijft de kaders en voorwaarden waarin de inrichting van het gebied en de bebouwing juridisch moet voldoen. Het is ook de basis om in een later moment omgevingsvergunningen aan te toetsen.
Het bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de realisering van deze ontwikkelingen en wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad. Informatie over de actuele status van ruimtelijke procedures zoals het bestemmingsplan, vindt u op de pagina Plannen in procedure.

Verkoop woningen

Voor de verkoop van de woningen hebben we samen met de makelaars en ontwikkelaars, een afzonderlijke website beschikbaar: www.claverveld.nl.

Start bouw woningen

In het najaar van 2020 starten wij naar verwachting met het bouwrijp maken van fase 2 van Claverveld, om in 2021 de woningen te bouwen.
De verkoop van de 1e woningen in de 2e fase, zal in het najaar van 2020 starten viade website www.claverveld.nl.

Werkzaamheden

Bij de start van de werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling van Claverveld fase 2 of het realiseren van de openbare ruimte in Claverveld fase 1, maken wij voor u een aparte informatie-website.

Interreg2Seas Co Adapt

Gemeente Vlissingen is onderdeel van het Europese Interreg 2 Seas Co-Adapt partnerschap ('Climate adaptation through co-creation'). Dit is gericht op het leveren en ontwikkelen van op de natuur gebaseerde oplossingen, om zo beter in te kunnen spelen op klimaatverandering. Wij passen met de toegekende subsidie duurzame oplossingen toe in de openbare ruimtes van Claverveld.
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees structuurfonds voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het is gericht op het gebied rondom de zuidelijke Noordzee en de omgeving van het Kanaal. Een van de belangrijkste doelstellingen van het programma is het inspelen op klimaatverandering. Met speciale aandacht voor de gevolgen door heftigere en langere periodes van neerslag en langere periodes van droogte.

Contact

  • Contactpersoon voor de ontwikkeling van Claverveld is de heer J. Beenhouwer, projectleider ruimtelijke ontwikkeling A. Bereikbaar via e-mail jbeenhouwer@vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 72 30;
  • Voor informatie over het actuele aanbod van beschikbare vrije bouwkavels, kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kok. Bereikbaar via e-mail LKok@Vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 72 56.

Meer informatie over het project vindt u op de website www.claverveld.nl.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

 

Downloads
TitelTypeDownload
Claverveld_fase 2,_schetsplan  Download
Claverveld,_tekening_omleiding_vrachtverkeer  Download
Claverveld,_folder_beeldkwaliteit  Download
Claverveld,_folder_regenwater  Download
Claverveld,_folder_afwatering  Download
Claverveld,_stappenplan_duurzaam_bouwen  Download
Claverveld,_profielen_openbare_ruimte  Download
Claverveld,_impressie_kavels  Download