Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Claverveld

Tussen West-Souburg en Vrijburg realiseert de gemeente Vlissingen de nieuwbouwwijk 'Claverveld'. In totaal zullen er op termijn circa 160 woningen gebouwd worden. Groen, rust en ruimte staan centraal in deze nieuwe woonwijk. De slogan ‘buitengewoon, groen wonen’ is geen loze kreet.
Nieuwe bewoners, omwonenden en belangstellenden worden actief betrokken bij de planvorming. Claverveld wordt ontwikkeld in samenwerking met AM Zeeland en Zeeland Wonen en in 2 deelfases ontwikkeld en gebouwd.

Ontwikkeling Claverveld fase 1

De 1e fase is momenteel volop in aanbouw en wordt medio 2021 in woonrijpe staat opgeleverd. Hier komen verschillende type woningen. Zoals twee-onder-een kap woningen, levensloopbestendige bungalows en vrijstaande woningen.

Vrije bouwkavels

Ook verkopen wij als gemeente Vlissingen vrije bouwkavels, waar u zelf een woning kunt bouwen. Heeft u hiervoor interesse, dan kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kok. Bereikbaar via e-mail LKok@Vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 72 56.

Uitwerking Claverveld fase 2

De unieke ligging van Claverveld en de kwaliteit van het omliggende Walcherse landschap, geeft inspiratie voor de manier van wonen en leven in Claverveld.
Deze landschappelijke kwaliteit vormt de aanleiding voor het stedenbouwkundig plan van Claverveld fase 2 en voor verschillende woonmilieus. In het ontwerp is gezocht naar het verbinden van het omliggende landschap met een eigentijdse Walcherse landelijke architectuur. Door deze koppeling ontstaan er 4 specifieke eigen en onderscheidende woonmilieus. Claverveld wordt buitengewoon, Zeeuws én groen wonen!

Woonmilieus

Met wonen aan de rand van het bos, aan een hof, aan een laan of aan het lint heeft iedere plek zijn eigen unieke woonkwaliteit. Ieder woonmilieu heeft zijn eigen herkenbare ruimtelijke kenmerken, waardoor variatie en unieke gebieden ontstaan. Deze woonmilieus dragen bij aan een gevarieerd aanbod van woningtypen. 

Inrichting

De inrichting wordt natuurlijk en speelt in op de streekeigen landschappelijke kwaliteiten. Bijzonder aan Claverveld is dat het groene karakter al vanaf het begin van de wijk aangeplant en aanwezig is. Een (speel)bos, groene weide en de Walcherse wegbeplanting langs de Vrijburgstraat zijn hier voorbeelden van. 
Hierdoor ontstaat geen saaie en kale vlakte, maar direct na oplevering van de woningen een groene en levendige woonwijk!

Woningtypes

In Claverveld fase 2 komen verschillende woningtypes.

  • Levensloopbestendige woningen met een volledig woonprogramma op de begane grond;
  • Royale twee-onder-een kapwoningen;
  • Gezinswoningen;
  • Vrije bouwkavels. 

Uniek is dat vrijwel iedere woning uitkijkt over de fraaie groene openbare ruimtes in Claverveld. De architectuur van de woningen is geïnspireerd op het Walcherse, landelijke karakter; herkenbaar én onderscheidend!

Een eerste indruk

Wethouder J. De Jonge en projectleider J. Beenhouwer maakten in juni 2020 op locatie in Claverveld fase 2 een filmpje. In dit filmpje vertellen zij over de ambities, stand van zaken, reacties op het voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan en de planning van Claverveld fase 2.

Interreg2Seas Co Adapt

Gemeente Vlissingen is onderdeel van het Europese Interreg 2 Seas Co-Adapt partnerschap ('Climate adaptation through co-creation'). Dit is gericht op het leveren en ontwikkelen van op de natuur gebaseerde oplossingen, om zo beter in te kunnen spelen op klimaatverandering. Wij passen met de toegekende subsidie duurzame oplossingen toe in de openbare ruimtes van Claverveld.
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees structuurfonds voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het is gericht op het gebied rondom de zuidelijke Noordzee en de omgeving van het Kanaal. Een van de belangrijkste doelstellingen van het programma is het inspelen op klimaatverandering. Met speciale aandacht voor de gevolgen door heftigere en langere periodes van neerslag en langere periodes van droogte.

Contact

  • Contactpersoon voor de ontwikkeling van Claverveld is de heer J. Beenhouwer, projectleider ruimtelijke ontwikkeling A. Bereikbaar via e-mail jbeenhouwer@vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 72 30;
  • Voor informatie over het actuele aanbod van beschikbare vrije bouwkavels, kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kok. Bereikbaar via e-mail LKok@Vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 72 56.

Meer informatie over het project vindt u op de website www.claverveld.nl.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownload
Claverveld_fase 2,_schetsplan Download
Claverveld_fase_2,_Claverveld; Stedenbouwkundig_plan Download
Claverveld_fase 2,_folder_beeldkwaliteitsplan Download
Claverveld,_impressie_kavels Download
Claverveld,_folder_beeldkwaliteit Download
Claverveld,_folder_regenwater Download
Claverveld,_folder_afwatering Download
Claverveld,_profielen_openbare_ruimte Download
Stappenplan_duurzaam_bouwen Download

Downloads film

Downloads
TitelTypeDownload
Impressie_Claverveld_fase 2_17-07-2020 Download
Impressie_Claverveld_fase 2_17-07-2020,_ondertiteling Download
Impressie_Claverveld_fase 2_17-07-2020,_audiodescriptie Download