Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Adressengids

In de Adressengids vindt u de actuele adresgegevens (en vaak ook nog meer) van ongeveer 1.000 non-profit instellingen, organisaties en beroepsbeoefenaren in de gemeente Vlissingen. Deze zijn opgedeeld in 13 thema's. U kunt zoeken op een thema (bijvoorbeeld 'Zorg en gezondheid') en daarbinnen op onderwerp (bijvoorbeeld 'Logopedie'). Of gewoon op naam, als u dat makkelijker vindt. 

Wijzigingen doorgeven of aanmelding

Alle Vlissingse non-profit instellingen komen in aanmerking voor opname in de Adressengids. Geef uw wijzigingen op tijd door, zodat uw informatie actueel is! Gebruik voor opname of wijziging van gegevens het meldingenformulier.

|